Martin Henriksen (DF)

Martin Henriksen er medlem af Sydslesvigudvalget for Dansk Folkeparti.

CV

Martin Henriksen, født 25. jan. 1980 i Tårnby, søn af Michael Henriksen og Majken Rugaard Henriksen.

Martin har siden 2009 siddet i Folketingsgruppens bestyrelse og Dansk Folkepartis Hovedbestyrelse.

I 2012 blev Martin i forbindelse med formandsskiftet i Dansk Folkeparti valgt som gruppesekretær.

Martin har været delegeret ved FNs generalforsamling i 2008 og 2012.

Parlamentarisk karriere

Folketingsmedlem for Dansk Folkeparti i Københavns Storkreds fra 13. nov. 2007.

Folketingsmedlem for Dansk Folkeparti i Vestre Storkreds fra 8. feb. 2005 til 13. nov. 2007.

Kandidat for Dansk Folkeparti i Nørrebrokredsen og Tårnbykredsen fra 2007.

Kandidat for Dansk Folkeparti i Valbykredsen og Gl. Kongevejkredsen (Frederiksberg) fra 2005.

Dansk Folkepartis udlændinge- og integrationsordfører.Udpeget af Folketinget til medlem af Europarådet (2012).

Udpeget af Dansk Folkeparti til medlem af Sydslesvigudvalget/ordfører for det danske mindretal (2013).

Medlem af Forsvarsudvalget, Færøudvalget, Grønlandsudvalget, Uddannelsesudvalget, Ligestillingsudvalget og Udvalget vedr. Udlændinge- og Integrationspolitik.

Tidligere ordførerskaber

Socialordfører, uddannelsesordfører, familie- og forbrugerordfører, fødevareordfører og EU-ordfører.

Uddrag af tidligere udvalgsposter: Formand for Socialudvalget, formand for Uddannelsesudvalget og næstformand for Uddannelsesudvalget.

Martin Henriksen om sit arbejde i Sydslesvigudvalget

Det er en spændende opgave, og jeg vil gøre mit bedste for at leve op til ansvaret og bakke op om det fornemme arbejde, som rigtig mange dygtige mennesker yder for det danske mindretal. Det handler om de helt almindelige danskere i Sydslesvig, om hvad der skal til for at understøtte de mange aktiviteter, som foregår i skolerne, i kirkerne, i forsamlingshusene og alle de andre steder, hvor mindretallet holder liv i sproget og kulturen.

Jeg mener også, at det er utrolig nyttefuldt, at der arbejdes med nyhedsformidling om mindretallets forhold internt i Sydslesvig, men også oplysning hvad angår kendskabet til mindretallet i Danmark. Alt for mange danskere kender ikke nok til Sydslesvig. Det skal naturligvis også sikres, at forholdene i Danmark via medier gøres tilgængelige i Sydslesvig.

Min tilknytning til Sydslesvig er først og fremmest at jeg igennem flere år er kommet i Sydslesvig med min familie. Dertil kommer en politisk interesse og en interesse for de historiske forhold. Sydslesvig er historisk forbundet med Danmark, hvilket alt fra stednavne til byggemåde vidner om. Samtidig ligger en af Danmarks vigtigste ”dåbsattester” i området, nemlig Dannevirke ved Slesvig, som er den ældste grænse mellem Danmark og Europa.  

Danmark er historisk forbundet med Sydslesvig. Det handler om identitet. Det handler om at være tysk eller dansk. Dele af mindretallet er alt for politisk korrekte og visse har som en konsekvens af dette desværre travlt med at ophæve både identitet og grænser. Men hvad er så formålet med det danske mindretal?

Jeg ser det som min hovedopgave, at bakke op om det arbejde der har fokus på at fastholde det danske sprog og fastholde dansk kultur som grundpillerne for danskheden syd for grænsen. Det gælder om at opretholde en levende dansk kultur. Det er det, Sydslesvigsudvalget skal bidrage til.

Opdateret 06. oktober 2020