Brexit | Ophavsret

Konsekvenser for ophavsretsområdet ved indgåelse af aftaletekst om det fremtidige forhold mellem EU og Storbritannien.

Kontakt i Kulturministeriet:
Jesper Diernisse Langsted
e-mail: kum@remove-this.kum.dk
tlf. 33 92 33 70

Selv om der er opnået enighed om en aftaletekst om Brexit, berøres ophavsretsområdet. Det betyder mht. ophavsretsområdet, at det ved overgangsperiodens udløb den 31. december 2020 er vigtigt som rettighedshaver og almindelig forbruger at være opmærksom på, at de ophavsretlige regler vil ændre sig i forhold til Storbritannien. Efter overgangsperiodens udløb bliver Storbritannien at betragte som et såkaldt "tredjeland", og de EU-regler, der hidtil har været gældende i forhold til ophavsret, vil ikke længere gælde i relation til Storbritannien. Det betyder bl.a., at alle nedenstående områder, bliver påvirket af Brexit:

  • rettigheder i forbindelse med transmission af tv- og radiosignaler til og fra Storbritannien,
  • meddelelse af licens til at sende musik ud i flere lande,
  • streaming.

Relevante spørgsmål vedr. Brexit og ophavsret

Q: Vil Storbritanniens udtræden betyde, at jeg ikke længere kan få adgang til mine streamingtjenester, når jeg er i Storbritannien?

A: På nuværende tidspunkt bestemmer EU-reglerne, at borgerne kan bruge deres mobile streamingtjenester, der giver adgang til indhold såsom musik, spil, film, underholdningsprogrammer og sportsbegivenheder, i hele EU, også når de midlertidigt opholder sig i en anden medlemsstat i forbindelse med f.eks. fritidsaktiviteter, rejser, forretningsrejser eller studier.

Ved overgangsperiodens udløb gælder de regler ikke længere for Storbritannien, og EU-borgere kan derfor ikke benytte deres streamingtjenester i Storbritannien, medmindre ens udbyder har indgået en særskilt aftale med rettighedshaverne om, at det stadig skal være muligt.

Q: Kan jeg stadig få spillet min musik via et kollektivt forvaltningsselskab i Storbritannien efter Brexit uden en aftale mht. ophavsretsområdet?

A: På nuværende tidspunkt bestemmer EU-reglerne, at kollektive forvaltningsselskaber kan benytte sig af "multiterritorial licensering". Multiterritorial licensering er en licenseringsform, der dækker flere lande, så forvaltningsselskabet giver tilladelse til, at musikken spilles i flere lande. Tilsvarende har en rettighedshaver i dag valgfrihed ift. at melde sig ind i et forvaltningsselskab i Europa efter eget valg.

Efter Brexit vil der ikke være samme forpligtelse for de kollektive forvaltningsorganisationer til at udstede multiterritoriale licenser, og derfor kan det blive sværere for kunstnere at få deres musik spillet i Storbritannien. Brexit betyder også, at danske rettighedshavere mister den beskyttelse og valgfrihed, som direktivet hidtil har ydet ved kollektiv licensering. En dansk rettighedshaver kan f.eks. ikke længere med støtte i direktivet kræve at blive medlem af en britisk kollektiv forvaltningsorganisation, ligesom de beskyttelsesregler, der er fastsat i direktivet om fx medbestemmelse i forvaltningen, gennemsigtighed og finansiel forvaltning af rettighedsmidler, ikke længere vil gælde.

Relevante links med yderligere information:

Udenrigsministeriets hjemmeside om Brexit her

Kulturministeriets vejledning om konsekvenserne for ophavsret ved Brexit her

EU-Kommissionens notits om konsekvenserne for ophavsret i forbindelse med Brexit her

Opdateret 28. december 2020