Brexit | Kunstneriske Uddannelser

Konsekvenserne af aftaleteksten om Brexit for de videregående uddannelser på Kulturministeriets område.

Kontakt i Kulturministeriet:
Anne Hallenberg
e-mail: kum@remove-this.kum.dk
tlf. 33 92 33 70

Storbritannien er trådt ud af EU den 31. januar 2020. Den britiske regering og de 27 resterende EU-medlemslande indgik en udtrædelsesaftale, der fastsatte betingelserne og reglerne for, hvordan Storbritannien skal forlade EU.

Udtrædelsesaftalen fastsatte bl.a. rettigheder for britiske statsborgere, som opholder sig i et EU-medlemsland inden den 31. december 2020 (udgangen af den overgangsperiode, som er fastsat i aftalen). 

For videregående uddannelse gælder det, at udtrædelsesaftalen viderefører alle eksisterende rettigheder for allerede herboende britiske statsborgere og deres familiemedlemmer.

For Kulturministeriets uddannelsesområde betyder det, at herboende britiske statsborgere, som inden den 31. december 2020 (overgangsperioden udløber) udøver deres ret til fri bevægelighed i Danmark, og deres familiemedlemmer i en overgangsperiode har ret til statsfinansieret uddannelse. Der bliver kun opkrævet deltagerbetaling i det omfang, der i dag opkræves deltagerbetaling fra andre EU-borgere.

Det gælder også for allerede herboende britiske statsborgere, der først påbegynder en uddannelse efter udgangen af 2020, så længe de har taget ophold i Danmark efter EU-retten før udgangen af 2020 og fortsat har ret til ophold i medfør af udtrædelsesaftalen.

Selv om der er opnået enighed om en aftaletekst om Brexit, vil britiske statsborgere og deres familiemedlemmer efter 31. december 2020 blive betragtet og have samme rettigheder som andre tredjelandsstatsborgere fsva. ophold, studieafgift mv.

Relevante spørgsmål og svar for de videregående uddannelser på Kulturministeriets område:

Q: Hvilke kunstneriske uddannelser er omfattet?

A: Udtrædelsesaftalens regler om adgang til statsfinansieret uddannelse på Kulturministeriets område vedrører uddannelser på de syv statslige videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet. Det drejer sig om Den Danske Filmskole, Det Kongelige Danske Musikkonservatorium, Det Jyske Musikkonservatorium, Syddansk Musikkonservatorium, Rytmisk Musikkonservatorium, Den Danske Scenekunstskole og Kunstakademiets Billedkunstskoler.

Q: Hvilke rettigheder har britiske statsborgere i Danmark ift. SU, udlandsstipendium mv.? 

A: Udtrædelsesaftalen betyder, at britiske statsborgere og deres familiemedlemmer, der inden udgangen af 2020 – hvor overgangsperioden udløber – udøver deres ret til fri bevægelighed i Danmark, allerede modtager SU, udlandsstipendium m.v., har ret til at modtage uddannelsesstøtte til den uddannelse, som de er godkendt som støtteberettigende til, efter de regler, der følger af EU-retten.

Yderligere information om SU, udlandsstipendium, specialpædagogisk støtte og statens voksenuddannelsesstøtte mv., kan findes på Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside om "Hvad betyder Brexit for dig" – se linket nedenfor.

Q: Hvordan skal man forholde sig som dansk studerende i Storbritannien?

A: Opdaterede oplysninger om hvordan man skal forholde sig som dansk studerende i Storbritannien, herunder regler om opholdstilladelse, studieafgift, SU mv. kan findes på Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside "Hvad Brexit betyder for dig" – se link nedenfor.

Relevante links med yderligere information

Om SU, udlandsstipendier, studieafgifter og opholdsregler mv.:

Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside: ”Hvad betyder Brexit for dig”

Generelt om Brexit:

Udenrigsministeriets hjemmeside om Brexit

Brexit og uddannelsesprogrammet Erasmus+:

EU-kommissionens hjemmeside

Opdateret 28. december 2020