Gå til indhold

Danmark har en lang og rodfæstet tradition for at sikre børn, unge og deres familier et stort udbud af kulturoplevelser, der bygger på bredde, alsidighed og kvalitet.

Læs mere om Kulturministeriets arbejde for børn- og ungekultur

Læs mere om Kulturministeriets børne- og ungestrategier

Foto: René Schmidt

Slots- og Kulturstyrelsen samarbejder med ministerier, kulturinstitutioner og kommuner om kultur for børn og unge

Læs om indsatser på slks.dk

"BØRN KUNST KULTUR – i en hverdag der dur" sætter fokus på kunst og kulturs betydning for børns udvikling. 

Læs publikationen på Slots- og kulturstyrelsens hjemmeside

Alle børn, også dem der ellers ikke kommer på museum eller til musikundervisning, skal have mulighed for at møde kunst og kultur. Det er hovedformålet med Kulturministeriets børne- og ungestrategier.

Læs mere om Kulturministeriets børne- og ungestrategier her på kum.dk

Læs mere om udmøntningen af børne- og ungestrategierne på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside

Medierådet vurderer film og videoer og sætter så at sige de officielle grænser for, hvad mindre børn bør se af levende billeder. Rådet fungerer som videncenter for børn og unges brug af nye online teknologier.

Læs mere om Medierådet for børn og unge på dfi.dk

Kulturministeriet har i fællesskab med forskellige samarbejdspartnere iværksat flere forskellige initiativer, der skal understøtte børns læsning og interesse for litteratur.

Læs mere om initiativerne på Slots- og Kulturstyrelsen hjemmeside

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.

På kum.dk anvender vi cookies. Cookies er i mange tilfælde nødvendige for at få en hjemmeside til at fungere. Vi bruger cookies til at forbedre dit besøg.


Du kan sige nej tak ved at klikke her.


Læs mere om cookies: Cookiepolitik

(dialogboks slutter)