Om børne- og ungekultur

Kulturoplevelser til børn, unge og deres familier.

Børn og unge skal have mulighed for at opleve og bruge kunst og kultur af høj kvalitet i deres hverdag. Dette gælder i mødet med den fælles kulturarv, den professionelle kunst, og i relation til udfoldelsen af egen kunst og kreativitet. Alle børn bør have denne mulighed helt fra de er små.  

Disse mål er centrale omdrejningspunkter for dansk kulturpolitik i relation til børne- og ungeområdet. Dette afspejles i støttestruktur og indsatsområder, ligesom Danmark generelt har en meget stærk tradition for formidling af kunst og kultur i øjenhøjde til børn og unge.

Samarbejde med kommuner og kulturinstitutioner om indsatser på børne- og ungeområdet

I forbindelse med indgåelse af nye kulturaftaler med kulturregioner i hele landet har Kulturministeriet fokus på, hvordan kulturregionen arbejder med børne- og ungeområdet, og kulturaftalerne indeholder derfor ofte særskilte initiativer indenfor børne- og ungeområdet.

Ligeledes stilles der krav om, at rammeaftaler mellem Kulturministeriet og kulturinstitutioner skal indeholde beskrivelser af institutionens arbejde med børn og unge.