Børn, unge og kunst

Statens Kunstfond lægger vægt på, at kunst produceres og formidles professionelt til børn og unge.

Gennem Statens Kunstfond støttes produktion og formidling af kunst, der er rettet direkte mod børn og unge. Det drejer sig bl.a. om børneteater, dans, skolekoncerter og børnelitteratur.

Huskunstnerordningen

Der er afsat 10,4 mio. kr. årligt til Huskunstnerordningen. Med Huskunstnerordningen forbedres skolernes og daginstitutionernes muligheder for at få tilskud til huskunstnere og kunstnerbesøg, der kan fremme børn og unges møde med kunst og give dem et indblik i professionelle kunstneriske processer.

Læs mere om huskunstnerordningen på Statens Kunstfonds hjemmeside 

Mødet med billedkunsten

Det daværende Statens Kunstråds Billedkunstudvalg besluttede at afsætte 3,3 mio. kr. til at udvikle nye metoder, der giver alle børn og unge i Danmark mulighed for flere og bedre møder med billedkunsten. Dette udmøntes via oprettelsen af et nyt kompetencecenter, som i 2014-17 skal sætte forsøg i gang for at udvikle undervisningen indenfor billedkunst. På lang sigt skal de erfaringer, der høstes, udstikke retningen for en landsdækkende indsats.

Læs mere om indsatsen på Statens Kunstfonds hjemmeside 

Formidling af arkitektur og design

Børnekulturens Netværk har gennem en længere periode haft et særskilt fokus på arkitektur og design i relation til børne- og ungekulturområdet. I den forbindelse er der blevet udarbejdet publikationen ”Børn, rum, form”, som sætter fokus på formidlingen af arkitektur og design til børn og unge, ligesom den indeholder med bud på hvordan de to kunstarter kan få en central plads i børn og unges dagligdag.

Hent publikationen "Børn, rum, form" på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside