Børn, unge og museer

Formidling til børn og unge er en af museernes væsentligste opgaver.

Slots- og Kulturstyrelsen arbejder for at sikre den høje kvalitet i museernes formidling til børn og unge. Det sker f.eks. gennem økonomisk støtte til museernes egne projekter.

Derudover er det Slots- og Kulturstyrelsens mål, at museernes undervisnings-aktiviteter skal udgøre et væsentligt, kvalitativt bidrag til alle børn og unges grund- og ungdomsuddannelse i Danmark. Slots- og Kulturstyrelsen har i forbindelse hermed gennemført en kortlægning af museernes undervisningsaktiviteter, ligesom Slots- og Kulturstyrelsen hvert år opslår en pulje til udvikling af nye undervisningsprojekter på museerne.

Læs mere på Slots- og Kulturstyrelsen hjemmeside

Nationalt netværk af skoletjenester

Kulturministeriet og Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling ønsker at fremme samarbejdet mellem kulturinstitutioner og skoler, så kulturinstitutionernes læringsressourcer i højere grad anvendes i skolernes undervisning.

Derfor etablerer de to ministerier et nationalt koordinerende netværk af skoletjenester, som skal bidrage til udvikling af området. Netværket bygges op af fire til fem koordinatorer, som er geografisk spredt i landet.

 

Læs mere

Skoletjenestens hjemmeside 

Om det Nationale Netværk

Det Nationale Netværk af Skoletjenesters hjemmeside