PUBLIKATIONER

På børne- og ungekulturområdet:

Titel Forfatter Type
Danskernes Kulturvaner 2012 Pluss Leadership og Epinion Bog
Værdier på spil Værdikommissionen Rapport
Sammenhæng, synergi og samarbejde Det internationale Kulturpanel Handlingsplan
En opsamling på Kulturministeriets udviklingspulje Børn og unge i bevægelse Skoleidrættens Udviklingscenter Evalueringsrapport
Seksuelle krænkelser af børn og unge inden for idræt Karin Helweg-Larsen Rapport
Arkitekturpolitik - Mennesker i centrum Regeringen Strategi
Strategi for unges møde med kunst og kultur Kulturministeriet Strategi
Strategi for skolebørns møde med kunst og kultur Kulturministeriet Strategi
Strategi for små børns møde med kunst og kultur Kulturministeriet Strategi
Danish architectural policy - Putting people first (copy 1) The danish government Strategy
Sektorprogram Kultur - Dansk formandskab for Nordisk Ministerråd 2015 Kulturministeriet Program
Talent forpligter - musikhandlingsplan 2015-18 Kulturministeriet Handlingsplan