Forskningsstrategi

For Kulturministeriets område

Kulturministeriet udgav i marts 2009 rapporten ”Forskningsstrategi for Kulturministeriets område” udarbejdet af en arbejdsgruppe med repræsentanter for uddannelsesområdet samt arkiv-, biblioteks- og museumsområdet. Rapporten indeholder en række anbefalinger som dels retter sig mod en opfølgning på ministeriets forskningsinstitutioner, dels opfølgning i Kulturministeriets departement og styrelser samt i Kulturministeriets Forskningsudvalg.
 

Forskningsstrategier på institutionerne

Rapporten indeholder en længere diskussion af forskningsbegrebet med vægt på et alment forskningsbegreb, som er et resultat af mange diskussioner i arbejdsgruppen. Anbefalingerne på dette punkt er derfor primært rettet mod en opfølgning på forskningsinstitutionerne med en opfordring til at tage diskussionerne lokalt og overveje konkrete initiativer til at styrke forskningen ved at have fokus på det strategiske perspektiv og forskningsledelse.
 
Forskningsstrategien anbefaler, at institutionerne udarbejder egentlige forskningsstrategier og flerårige planer for derigennem at planlægge forsknings- og udviklingsaktiviteter, der understøtter institutionens formål og aktuelle mål. Overvejelser om etablering af forpligtende samarbejder med andre forskningsinstitutioner og lignende bør også afspejles i forskningsstrategier lokalt.