EU-midler og EuroCenter

En opfølgning med det formål at styrke institutionernes muligheder for at søge og opnå EU-midler indgår i en række af de øvrige punkter fx i det generelle tiltag om fælles forskningsadministrative enheder og ligeledes som et punkt Kulturministeriets Forskningsudvalg og Slots- og Kulturstyrelsen bør have fokus på i deres generelle opfølgning på strategien. Overordnet skal der dog være fokus på at benytte den nationale ekspertise, som EuroCenter er i besiddelse af, sådan at der ikke opbygges parallelle enheder på Kulturministeriets område.
 
På længere sigt - og hvis der viser sig et større behov på institutionerne - kan en mulighed være at få EuroCenter til at skræddersy kurser til Kulturministeriets forskningsinstitutioner.