Fokus på forskning

Forskningsstrategiens spor for opfølgning vil på forskellig vis indgå i den løbende dialog mellem institutionerne og departementet. Her vil fokus på forskningsområdet indgå i relevante sammenhæng så som ved virksomhedsmøder, resultataftaleforhandlinger, flerårsaftaler, ledelsesudvikling mv. - som en del af den styringsmæssige relation.