Forskerskoler

Som resultat af den organisatoriske ændring af forskeruddannelsen på universitetsområdet, skal der også ske en revision af forskeruddannelsen på Kulturministeriets område. Det skal ske i 2 spor:

     

  1. Der skal tages stilling til forskerskoleorganiseringen på Kulturministeriets eget område, herunder fremtiden for Kulturarvens Forskerskole for at nå frem til en tidssvarende og bæredygtig organisering.

  2. Kulturministeriet skal udarbejde en ny ph.d.-bekendtgørelse, der implementerer den nye struktur.

Kulturministeriet udarbejder en ny bekendtgørelse, som efter planen skal træde i kraft inden udgangen af 2009. Kulturministeriet agter at inddrage interessenter i udarbejdelsen af et forslag til en ny organisering af forskeruddannelsen under Kulturministeriets område. Bekendtgørelsen vil efterfølgende blive sendt i offentlig høring.