Forskningsformidling

Rapporten har nogle anbefalinger omkring mere fokus på forskningsformidling herunder benyttelsen af systemet PURE. Det er naturligt at involvere Styrelsen for Bibliotek og Medier og diskutere, hvordan styrelsen kan medvirke til evt. via DEFF (Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek) eller i andet regi at understøtte strategiens anbefalinger om forskningsformidling til gavn for ministeriets forskningsinstitutioner bredt med fokus fælles løsninger og samtænkning.
 
Det Kongelige Bibliotek er desuden i gang med at undersøge, hvordan og på hvilke vilkår, de evt. kan drifte en tilslutning til PURE for en flerhed af institutioner i fællesskab.