Udviklingsarbejde om kunstnerisk udviklingsvirksomhed

Forskningsstrategien anbefaler konkret, at der på uddannelsesområdet igangsættes et lignende strategiarbejde med fokus på den kunstneriske udviklingsvirksomhed.

På de kunstneriske uddannelser er kunstnerisk udviklingsvirksomhed således en væsentlig del af institutionernes videngrundlag. Ligeledes udgør den faglige og kunstneriske praksis en del af institutionernes videngrundlag. Der er derfor samlet set et behov for at få tydeliggjort grænsefladerne for kunstnerisk udviklingsvirksomhed, forskning og faglig praksis. Dette skal ske for at sikre, at det ved opgørelse og vurdering af de kunstneriske uddannelsesinstitutionernes aktiviteter og resultater er muligt at identificere omfanget og kvaliteten af alle videnselementer. 

Kulturministeriet udarbejder et kommissorium for arbejdet med inddragelse af parter fra uddannelsesinstitutionerne.