Julius Bomholt-prisen

Kulturministeriets forskningspris til anerkendelse og fejring af fremragende forskningsindsatser på Kulturministeriets område.

Kulturministeriets forskningspris, Julius Bomholt Prisen, tildeles for nyskabende forskning publiceret inden for de seneste tre år. Prisen uddeles en gang om året i tilknytning til Kulturministeriets Forskningsudvalgs (KFU) Julius Bomholt-seminar i starten af december. 

Medalje til vinderen
Julius Bomholt Prisen medalje skabt af billedkunstner Morten Stræde

 

Siden 2013 har vinderen af Julius Bomholt Prisen modtaget  en medalje skabt af billedkunstner Morten Stræde. Medaljen er udført i bronze og vil få indgraveret navn på modtageren samt årstal. I 2012, hvor Julius Bomholt Prisen uddeltes første gang, modtog de vinderne hver et kunstværk.

Læs pressemeddelelsen om vinderprojektet 2016 om nydelsesmidlernes danmarkshistorie 

Læs pressemeddelelsen om vinderprojektet 2015 om den danske modstand og sabotage under 2. verdenskrig

Læs pressemeddelelsen om vinderprojektet 2014 om Københavns sikkerhedspoliti i 1800-tallet

Læs pressemeddelelsen om vinderprojektet 2013 om Werner Bests korrespondance med Auswärtiges Amt og andre tyske akter vedrørende besættelsen af Danmark 1942-1945 

Læs pressemeddelelsen om vinderprojektet 2012 om Grønland ”Cultural Encounters at Cape Farewell”

Skærper blikket for den gode forskning

Med Julius Bomholt Prisen følges op på Kulturministeriets forskningsstrategi gennem de seneste år om at øge fokus på forskningen på kulturområdet og motivere forskningsindsatsen på de forskende institutioner. Det overordnede motiv er at skærpe blikket for hvor meget forskning af høj kvalitet, der udføres på Kulturministeriets område.

Vær med til at indstille til prisen

Der kan indsendes et eller flere motiverede forslag til prismodtager. Det indstillede forslag skal være en forskningspublikation, som kan indbefatte en monografi, en ph.d.-afhandling, en flerhed af artikler eller en internet-publikation om et givent emne. Publikationen skal være tilgængelig for offentligheden enten som bog eller elektronisk udgivelse ved køb, lån eller evt. gratis. Motiveringen skal være på maksimalt 1 A4-side og den indstillede forskningspublikation medsendes elektronisk i 1 eksemplar. Fristen for at indsende forslag i 2016 er 20. oktober og skal sendes til aro@remove-this.kum.dk.

Kulturministeriets Forskningsudvalg vurderer de motiverede forslag til prismodtagere og afgiver derefter sin indstilling til Kulturministeren.

Forskende institutioner under Kulturministeriet, herunder arkiver, biblioteker, museer og uddannelsesinstitutioner, institutioner på idrætsområder samt statsanerkendte museer kan indstille en prismodtager. Den eller de personer man indstiller, behøver ikke at være fra egen institution.

Indkaldelse af indstillinger til Julius Bomholt-prisen 2016 (pdf)