Kulturministeriets Forskningsudvalg (KFU)

Kulturministeriets Forskningsudvalg (KFU) rådgiver Kulturministeriet om forskningspolitik på idrætsområdet og kulturområdet.

Kulturministeriets Forskningsudvalg (KFU) har til opgave at rådgive og på opfordring afgive indstillinger til Kulturministeriet om forskning og forskningspolitik på idrætsområdet og kulturområdet samt om uddelingen af Forskningspuljen. KFU følger også udviklingen inden for relevant dansk og international forskning. Som redskab kan KFU afholde konferencer og/eller seminarer om særlige emner, der vedrører forskningen på Kulturministeriets område.

Læs mere om Kulturministeriets Forskningsudvalg og dets opgaver i udvalgets kommissorium (pdf)

Støtte til forskning via Kulturministeriets Forskningspulje

Som rådgivende udvalg for Innovationsfonden vurderer Kulturministeriets Forskningsudvalg ansøgninger om midler til forskning og afgiver på baggrund heraf en indstilling til ministeriet om fordelingen af Kulturministeriets Forskningspulje.

Forskningspuljen skal anvendes til at styrke forskningsindsatsen på de forskende institutioner under Kulturministeriet og på idrætsområdet. Forskningen, der ansøges om støtte til, skal derfor udføres enten på Kulturministeriets institutioner, så det er disse institutioners forskningsmiljø, der bliver styrket, eller på de danske universiteter til styrkelse af idrætsforskningen. Forskningspuljen er finansieret med midler fra det kulturelle udlodningsaktstykke (tidligere tipsaktstykket).

Derudover anvendes forskningspuljen til at støtte forskningen på de statsanerkendte museer. Disse midler er finansieret via finansloven.

Læs mere om støtte til forskning på kulturområdet, herunder også idrætSe puljer og hent ansøgningsskemaer mv.

Medlemmerne af Kulturministeriets Forskningsudvalg

Kulturministeriets Forskningsudvalg blev nedsat i 1994 og består af 9 medlemmer inklusiv en formand. Medlemmerne er udvalgt med henblik på at repræsentere en forskningsfaglig indsigt inden for et givent forskningsområde. Medlemmerne repræsenterer således ikke deres respektive institutioner, men derimod tilsammen en alsidig viden inden for forskning på Kulturministeriets område, herunder idrætsområdet.

Se liste over udvalgets medlemmer