Aktuelle idrætsprojekter

Kulturministeriet iværksætter løbende projekter med henblik på at få nye viden og udvikle idrætten i Danmark.

Aktuelt er der tre idrætspolitiske projekter i Kulturministeriets regi.

Idræt for alle 2014-2016

Breddeidrætsinitiativet ”Idræt for Alle” har til formål at aktivere udvalgte kommuner til at tænke nyt og udvikle nye tilbud, der kan få flere til at dyrke idræt. Målet er at fremme den brede idrætsdeltagelse på nye, kreative måder, som kan løse nogle af de udfordringer, man har lokalt med at sætte flere i bevægelse. Projekterne i de syv udvalgte kommuner (breddeidrætskommunerne) skal inspirere og give idéer til landets andre kommuner.

Læs mere om "Idræt for alle"

Antidoping-Kommuner 2015-2017

Formålet med projektet Anti Doping-Kommuner er at udvikle, motivere og engagere de eksisterende kommunale kompetencer, der i forskellig sammenhæng arbejder med unge, sundhed, trivsel, forebyggelse og misbrug. Formålet er at forebygge og bekæmpe dopingmisbrug og dermed reducere konsekvenserne af dopingmisbrug for den enkelte og de økonomiske konsekvenser for samfundet til f.eks. behandling og sociale ydelser. Projekterne i de fire udvalgte kommuner skal inspirere og give idéer til landets andre kommuner.

Læs mere om projektet "Antidoping-kommuner"

Satspuljeprojektet ”Idræt for personer med særlige behov”

Regelmæssig motion bidrager til en bedre sundhed og højere livskvalitet. Dette gælder også for udsatte borgere, der ofte lever et liv, som kan sætte sundheden på prøve. Derudover er idræt også brobygger mellem mennesker – også mennesker med forskellige sociale baggrunde. Projektets formål er at sikre, at der også fremover gennemføres initiativer for udsatte grupper/personer med særlige, sociale behov, som kan give disse persongrupper mulighed for at dyrke idræt eller motion.

Læs mere om projektet "Idræt for personer med særlige behov"

Idræt for udsatte

At dyrke idræt bidrager til sundhed og højere livskvalitet. Dette gælder for alle – herunder for udsatte personer, der ikke nødvendigvis har ressourcer til prioritere sundhed. Derudover skaber idræt relationer mellem mennesker – også mennesker med forskellige sociale baggrunde. Gode muligheder for at dyrke idræt skaber gode muligheder for at få folk til at dyrke idræt, og kan være et skridt på vejen til en ny og bedre tilværelse. 

Læs mere om pulje til idræt for udsatte