Aktuelle idrætsprojekter

Kulturministeriet iværksætter løbende projekter med henblik på at få nye viden og udvikle idrætten i Danmark.

Aktuelt er der tre idrætspolitiske projekter i Kulturministeriets regi.

Idræt for alle 2014-2016

Breddeidrætsinitiativet ”Idræt for Alle” har til formål at aktivere udvalgte kommuner til at tænke nyt og udvikle nye tilbud, der kan få flere til at dyrke idræt. Målet er at fremme den brede idrætsdeltagelse på nye, kreative måder, som kan løse nogle af de udfordringer, man har lokalt med at sætte flere i bevægelse. Projekterne i de syv udvalgte kommuner (breddeidrætskommunerne) skal inspirere og give idéer til landets andre kommuner.

Læs mere om "Idræt for alle"

Antidoping-Kommuner 2015-2017

Formålet med projektet Anti Doping-Kommuner er at udvikle, motivere og engagere de eksisterende kommunale kompetencer, der i forskellig sammenhæng arbejder med unge, sundhed, trivsel, forebyggelse og misbrug. Formålet er at forebygge og bekæmpe dopingmisbrug og dermed reducere konsekvenserne af dopingmisbrug for den enkelte og de økonomiske konsekvenser for samfundet til f.eks. behandling og sociale ydelser. Projekterne i de fire udvalgte kommuner skal inspirere og give idéer til landets andre kommuner.

Læs mere om projektet "Antidoping-kommuner"

Idræt for udsatte målgrupper

Puljens formål er at hjælpe udsatte borgere med at skabe flere sociale relationer og i højere grad føle sig inkluderet i de lokale fællesskaber, som majoriteten af borgerne mødes og deltager i. Puljens indsatser er målrettet både socialt udsatte unge og voksne, børn og familier i risikozonen samt personer med funktionsnedsættelser. Da disse grupper ofte har komplekse udfordringer, som viser sig på mange områder af livet, kunne puljen kun søges i partnerskab mellem to eller flere forskellige aktører, som hver især har forskellige kompetencer at byde ind med over for målgrupperne fx private idrætsaktører, NGO’er, organisationer, foreninger og offentlige myndigheder.

Læs mere om projektet "Idræt for udsatte målgrupper"