Europarådet

Danmark deltager i idrætssamarbejdet i Europarådet, herunder i samarbejdet om Antidoping og matchfixing

Antidoping i regi af Europarådet

Danmark undertegnede og ratificerede i 1989 Europarådets antidoping-konvention samt tillægsprotokollen i 2002. Dette samarbejde går forud for WADA, der blev etableret i 1999. 

Danmark deltager i Europarådets arbejde med at monitorere og udvikle samarbejdet omkring bekæmpelse af doping i regi af monitoreringskomitéen. Det arbejde, som bliver gjort her, bidrager til at videreudvikle dopingbekæmpelsen på verdensplan.

Europa har 5 medlemmer af World Anti Doping Agency’s (WADA) bestyrelse og 1 medlem af WADA’s forretningsudvalg. Forud for møder i WADA’s bestyrelse og forretningsudvalg koordineres et fælles europæisk mandat i Europarådets ad hoc komité for WADA (CAHAMA). Kulturministeriet deltager sammen med Anti Doping Danmark i dette arbejde. 

Matchfixing

Europarådet åbnede i september 2014 Europarådets konvention om manipulation af idrætskonkurrencer for undertegnelse. Danmark var blandt de første lande til at undertegne konventionen.

Europarådets konvention er det første internationale dokument, der adresserer matchfixing. Formålet med konventionen er at bekæmpe manipulation af idrætskonkurrencer med henblik på at beskytte integriteten og etikken i idrætten i overensstemmelse med princippet om idrættens autonomi. I den forbindelse har konventionen følgende målsætninger:

  • At forebygge, opdage og skride ind over for national eller tværnational manipulation af nationale og internationale idrætskonkurrencer.
  • At fremme samarbejdet mellem de relevante offentlige myndigheder og organisationer på idræts- og spilområdet om bekæmpelse af manipulation af idrætskonkurrencer. 

Danmark har endnu ikke ratificeret konventionen, og konventionen er endnu ikke trådt i kraft.