Unesco

Danmark deltager i idrætssamarbejdet i UNESCO, herunder antidoping og CIGEPS: Den intergovernmentale komité for idræt.

Antidoping

Danmark undertegnede og ratificerede UNESCO’s internationale konvention mod doping i idræt i 2005. Konventionen forpligter de underskrivende lande til at bekæmpe doping og bidrager til at sikre Det internationale antidopingkodeks’ virkningsfuldhed. Hvor idrætsorganisationerne skal efterleve kodeks, udgør den internationale konvention mod doping i idræt den juridiske ramme, som landene forpligter sig til at efterleve. Konventionen bidrager således til at formalisere de internationale antidopingregler.

Læs her UNESCO’s internationale konvention mod doping:

CIGEPS: Den intergovernmentale komité for idræt

CIGEPS blev etableret i 1978 med henblik på at fremme idrættens rolle og værdier, samt idrættens inklusion i offentlige politikker. CIGEPS består af eksperter, som repræsenterer idrætsområdet fra 18 UNESO-medlemslande herunder Danmark. CIGEPS’ permanente rådgivende komité består af nøgleidrætsorganisationer som den Internationale Olympiske Komite og Det Internationale Antidoping Agentur samt FN-organer og NGO’er. 

CIGEPS bidrager blandt andet til at følge op på resolutioner fra UNESCO’s konferencer for ministre med ansvar for idræt samt at fremme UNESCO’s internationale charter for idræt. 

Læs mere om CIGEPS her på unesco.org