Idrætsorganisationer og rammeaftaler

Kulturministeriet giver midler til nedenstående organisationer i henhold til udlodningsloven.

Kulturministeriet har rammeaftaler med disse organisationer. Rammeaftalerne er et styringsredskab, der anvendes til at sikre, at de offentlige midler, som institutionerne modtager anvendes som tiltænkt. Rammeaftalerne formuleres normalt for en fireårig periode, hvor der opstilles mål for organisationen, som midlerne, organisationen modtager, skal anvendes til at realisere.

Organisationerne, der modtager midler af Kulturministeriet, samt deres overordnede formål: 

Danmarks Idrætsforbund (DIF)
DIF har til opgave at virke for fremme af dansk idræt samt for idrættens udbredelse i det danske samfund.
Læs mere om DIF

Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger (DGI)
DGI’s formål er at styrke de frivillige foreninger ved at vægte fællesskab, udfordring og sundhed og derigennem fremme foreningslivets folkeoplysende kvaliteter. DGI vil med foreningen som udgangspunkt engagere flest mulige i idrætten.
Læs mere om DGI

Dansk Firmaidrætsforbund (DFIF)
Dansk Firmaidrætsforbund har til formål at motivere arbejdspladser i Danmark til firmaidræt og sundhedsfremme.
Læs mere om DFIF

Offentlige selvejende institutioner under Kulturministeriet og deres formål

Anti Doping Danmark (ADD)
ADD har til formål at fremme bekæmpelsen af doping.
Læs mere om ADD

Dansk Trav og Galop Union (DTGU)
DTGU’s formål er at udvikle, styrke og promovere dansk hestevæddeløbssport gennem fordeling af midler til sporten samt at skabe rammerne for en landsdækkende sport med fokus på fællesskaber opbygget omkring heste.
Læs mere om DTGU

Idrættens Analyseinstitut (IDAN)
IDAN har til formål at skabe overblik over aktuel, samfundsorienteret forskning på idræts- og folkelysningsområdet. Desuden skal instituttet analysere konsekvenser og perspektiver ved idrætspolitiske initiativer i forhold til idræt og folkeoplysning samt initiere offentlig debat om centrale spørgsmål i forhold til folkeoplysning og dansk og international idrætspolitik.
Læs mere om IDAN

Lokale og Anlægsfonden (LOA)
LOA har til formål at udvikle og støtte byggeri inden for kultur- og fritidsområdet. Endvidere skal Lokale- og Anlægsfonden indsamle, formidle og udvikle viden og erfaringer om opførelse, udbredelse og brug af anlæg, der falder inden for fondens formål, nationalt som internationalt.
Læs mere om LOA

Sport Event Danmark
Sport Event Denmark har til formål at tiltrække større internationale idrætsbegivenheder til Danmark, herunder større internationale breddeidrætsbegivenheder.
Læs mere om Sport Event Danmark

Team Danmark
Team Danmark har til formål at udvikle dansk eliteidræt på en social og samfundsmæssig forsvarlig måde. Læs mere om Team Danmark