Publikationer

På idrætsområdet

Titel Forfatter Type
Idræt for alle - baggrund og analyse Breddeidrætsudvalget Rapport
Komparativ analyse af eliteidrætsindsatsen i udvalgte lande Rambøll Analyse
Idræt for alle - konklusioner og forslag Breddeidrætsudvalget Rapport
Inspirationskatalog - 7 timers idræt og motion om ugen for børn og unge Idrættens Analyseinstitut (Idan) for Kulturministeriet Inspirationskatalog
Evaluering af handlingsplanen for at trække store idrætsbegivenheder til Danmark Deloitte for Kulturministeriet Rapport
Dopingkontrol i motions- og fitnesscentre Arbejdsgruppe nedsat af Kulturministeriet Rapport
Idræt i udsatte boligområder Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, Syddansk Universitet, Metopos – en del af Bascon Rapport - PIXI
Danskernes Kulturvaner 2012 Pluss Leadership og Epinion Bog
DBU's indtægter og udgifter - html version Kulturministeriet Rapport
Resumé af DBU's indtægter og udgifter Kulturministeriet Rapport
En opsamling på Kulturministeriets udviklingspulje Børn og unge i bevægelse Skoleidrættens Udviklingscenter Evalueringsrapport
Inviting the world of sports - Masterplan for sportsåret 2009 Wonderful Copenhagen Rapport
Women at the Top - on Women, Sport and Management Gertrud Pfister, Laila Ottesen and Ulla Habermann Rapport
Gang i ældre Redaktion: Kampagneleder Kurt Petersen Idékatalog
Kulturkontakten nr. 3 / 2003 Kulturministeriet Magasin
Børn og unge i bevægelse - perspektiver og idéer Arbejdsgruppe Antologi
Faktuel rapport om idræt og EU fra 90’erne og frem Arbejdsgruppen vedr. idræt og EU Rapport
En undersøgelse af krænkelser af børn og unge inden for idræt Karin Helweg-Larsen og Helmer Bøving Larsen Rapport
Strategi for unges møde med kunst og kultur Kulturministeriet Strategi
Strategi for skolebørns møde med kunst og kultur Kulturministeriet Strategi
Rapport fra arbejdsgruppe om regulering af matchfixing Arbejdsgruppe nedsat af kulturministeren Rapport
Evalueringen af den hidtidige indsats i motions- og fitnesscentre Idrættens Analyseinstitut, Anti Doping Danmark og Kulturministeriet Evaluering
Udredning af idrættens økonomi og struktur samt bilag Kulturministeriet Udredning
Anbefalinger for god ledelse af større kulturprojekter Kulturministeriet Rapport
Rapport om International Idrætspolitik Arbejdsgruppen om international idrætspolitik PDF
Rapport om International Idrætspolitik Arbejdsgruppen om international idrætspolitik PDF