Udlodningsmidlerne til idræt og kultur

Tips-og lottomidlerne tog i 2010 navneforandring. Danske Lotteri Spils overskud kaldes i dag udlodningsmidler og fordeles årligt til en lang række formål, herunder idræt og kultur. Fordelingen foregår efter en fast fordelingsnøgle i udlodningsloven.

Overskud fra Danske Lotteri Spil A/S og udbytte fra Det Danske Klasselotteri A/S fordeles efter en fast fordelingsnøgle i udlodningsloven, som senest er blevet ændret den 31. januar 2015. Af loven fremgår det, at Kulturministeriet modtager
81,24 % af udlodningsmidlerne. I 2016 modtog Kulturministeriet ca. 1.420 mio kr. 

Find loven her

I henhold til loven går størstedelen af Kulturministeriets del af udlodningsmidlerne til idrætsformål.
Midlerne går til de tre store idrætsorganisationer i Danmark, de selvejende idrætsinstitutioner under Kulturminisiteriet og andre idrætspolitiske formål. Organisationerne og institutionerne på idrætsområdet er Danmarks Idrætsforbund, DGI, Dansk Firmaidræts Forbund, Team Danmark, Lokale og Anlægsfonden, Anti Doping Danmark, Sport Event Denmark og Idrættens Analyseinstitut. 

Læs om Udlodningsmidler til andre formål

Få overblik over samtlige udlodningspuljer på Udlodningsmidler.dk

Det betyder, at Kulturministeriet ikke giver direkte tilskud til lokale idrætsforeninger. 

Udover de ovenstående institutioner går Kulturministeriets andel af udlodningsmidlerne også til andre idrætspolitiske formål. Midlerne udmøntes hvert forår i et aktstykke, der forelægges Folketingets Finansudvalg. 

I 2016 blev midlerne til idrætspolitiske formål givet til bl.a. Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond, Dansk Skoleidræt, International Sport and Culture Association (ISCA), Dansk Handicap Idrætsforbund og World Anti-Doping Agency (WADA).

Kulturelle formål
Der fordels ca. 19 pct. af udlodningsmidlerne under Kulturministeriet til kulturelle formål. Midlerne udmøntes på et aktstykke, som forelægges Folketingets Finansudvalg. Aktstykket er opdelt i en række kategorier f.eks. musser, biblioteker, musik mv.
i 2016 blev midlerne til kulturelle formål givet til bl.a. Danske Danseteater, Sydslesvigs Forening, Det Danske Kulturinstitut, kulturaftaler med kommunerne, fribyordningen, mv.

Find de aktuelle aktstykker her