Det Internationale Kulturpanel

Det internationale Kulturpanel er et overordnet forpligtende samarbejdsforum bestående af Kulturministeriet, Udenrigsministeriet og Erhvervsministeriet samt de centrale aktører indenfor Danmarks kulturudveksling med udlandet.

Det Internationale Kulturpanel skal bidrage til at forbedre koordination af Danmarks kulturudveksling med udlandet og samarbejdet blandt centrale aktører. Endvidere skal der gennem panelet ske større koordination af formidling af den danske kulturudveksling med udlandet, f.eks. Ved at fremme det brede perspektiv på kulturudvekslingens fire formål.

Læs mere om det internationale arbejde på Kulturministeriets område og Det Internationale Kulturpanel på Slots- og kulturstyrelsens hjemmeside

Hent Det Internationale Kulturpanels strategi 2017-2020