Internationaliserings-strategien

Øget kulturudveksling med udlandet og styrkelse af internationaliseringen af dansk kulturliv.

Regeringens Internationaliseringsstrategi, 2010

Globaliseringen giver nye muligheder for at nå bredt ud til store dele af verden for at knytte tættere økonomiske, politiske og kulturelle forbindelser mellem lande. Samtidig skaber globaliseringen også udfordringer, der kræver, at der skal gøres en aktiv indsats for at komme ud over rampen og sikre sig en plads på den globale scene.

Strategiens formål

Derfor har regeringen vedtaget en strategi med det formål at øge kulturudvekslingen med udlandet og styrke internationaliseringen af dansk kulturliv.

For at realisere målet er det helt nødvendigt, at indsatserne får mere gennemslagskraft, og at de samlede ressourcer og kompetencer bliver brugt mere effektivt og fokuseret.

Nedsættelsen af Det Internationale Kulturpanel er en helt central brik i dette arbejde.

Læs mere om Det Internationale Kulturpanel