Det tyske mindretal i Sønderjylland

Det tyske mindretal i Sønderjylland omfatter ca. 15.000 personer. Mindretallet har et rigt foreningsliv og driver for eksempel egne skoler og biblioteker.

Det tyske mindretal omfatter ca. 15.000 personer i Sønderjylland, hvilket svarer til cirka seks procent af befolkningen i området. Medlemmer af mindretallet er tysksindede og opfatter sig selv som tyske nordslesvigere, men har oftest dansk statsborgerskab.

Mindretallet bruger den historiske betegnelse Nordslesvig om deres hjemstavn. Betegnelse stammer fra en tid, hvor området udgjorde den nordlige del af hertugdømmet Slesvig.

Mindretallets logo viser de to sydslesvigske løver og Immervad Bro fra den historiske nord-syd forbindelse, Hærvejen. Det skal symbolisere mindretallets brofunktion mellem tysk og dansk.

Mindretallets foreningsliv

Mindretallet er organiseret i en række foreninger og institutioner, der driver forskellige tysksindede aktiviteter til gavn for mindretallet. For eksempel driver mindretallet en avis, fem biblioteker og 15 skoler, ligesom mindretallet arranger kulturelle aktiviteter og har sit eget parti Slesvigsk Parti.

Det rige foreningsliv betyder, at de der vil, kan leve så tysk som muligt i en dansk hverdag.

Til højre for denne side er der links til en række af mindretallets foreninger og organisationer.