Kontaktudvalgets sekretariat

Kontaktudvalgets sekretariat er placeret i Undervisningsministeriet. Kontakt sekretariatet, hvis du har spørgsmål til udvalget.

Undervisningsministeriet yder sekretariatsbistand til Kontaktudvalget. Der er to medarbejdere i sekretariatet.

Sekretariatets hovedopgaver omfatter:

  • Planlægning, forberedelse og opfølgning på Kontaktudvalgets møder.
  • Udarbejdelse af udvalgets årsberetning.
  • Administration af tilskuddet til Det Tyske Mindretals Sekretariat i København.
  • Sagsbehandling og administration af henvendelser til udvalget.
  • Ajourføring af udvalgets hjemmeside.

Kontakt sekretariatet

Kontakt sekretariatet, hvis du har spørgsmål vedrørende Kontaktudvalget.

Henvendelser vedrørende Danmarks forpligtigelser under Europarådets Sprogpagt og Rammekonvention om beskyttelse af nationale mindretal bedes rettet sekretariatet, der sidder med de internationale opgaver i relation til mindretallet.