Kontaktudvalget for det tyske mindretal

Kontaktudvalget for Det Tyske Mindretal i Sønderjylland sikrer kontakt mellem mindretallet og regering og Folketing. Udvalget har 15 medlemmer.

Hvad er Kontaktudvalget?

Kontaktudvalget for Det Tyske Mindretal i Sønderjylland (i daglig tale benævnt Kontaktudvalget) er et rådgivende udvalg under Kulturministeriet, der sikrer kontakt mellem det tyske mindretal i Sønderjylland og regeringen og Folketinget.

Kontaktudvalget har til opgave at forhandle politiske og kulturelle sager af interesse for mindretallet. 

Udvalget mødes mindst én gang årligt.

Kontaktudvalgets arbejdsgange er beskrevet i udvalgets forretningsorden.

Medlemmer

Kontaktudvalget har i øjeblikket 15 medlemmer. Det består af en repræsentant fra hvert af de i Folketinget repræsenterede partier, kulturministeren, økonomi- og indenrigsministeren, tre repræsentanter fra Bund Deutscher Nordschleswiger (BDN) mindretallets politiske organisation samt lederen af Det Tyske Mindretals Sekretariat i København.

Hvert af Folketingets partier udpeger deres repræsentant til udvalget, mens kulturministeren efter indstilling fra BDN udpeger mindretallets repræsentanter. Kulturministeriet og økonomi- og indenrigsministeren er ”fødte” medlemmer af udvalget. Kulturministeren er formand for udvalget.

Valg til Kontaktudvalget følger Folketingets funktionsperiode. Medlemmernes funktionsperiode udløber dog først, når nyvalg har fundet sted.