Internationalt kultursamarbejde

Danmark deltager i samarbejdet i en lang række internationale organisationer.

Udveksling af kunst og kultur med udlandet bidrager til at styrke dansk kunst og kultur, men også til at markedsføre Danmark som land, fremme eksporten af kunst- og kulturprodukter og skabe dialog med andre landes kulturer.

Internationalt samarbejde på mange kulturpolitiske områder

Internationalt kultursamarbejde foregår på alle kulturpolitiske områder, bl.a. idræt, ophavsret, kunst, kulturarv, film og medier. Samarbejdet foregår både mellem Danmark og et eller flere lande og via samarbejde i internationale organisationer som fx UNESCO, EU og Nordisk Ministerråd.