EU

I EU samarbejder vi med de øvrige medlemsstater om en lang række kulturområder. Samarbejdet fokuserer på at finde fælles løsninger på fælles problemstillinger. Typisk gennem udveksling af erfaringer og viden. Ministerrådet træffer afgørelser med kvalificeret flertal og efter den almindelige lovgivningsprocedure med Europa-Parlamentet. Vi samarbejder primært om følgende emner:

     

  • Medier og film
  • Kultur
  • Sport
  • Ophavsret
  •