Europarådet

Europarådet blev oprettet i 1949 med det hovedformål at fremme demokrati og respekt for menneskerettigheder. Europarådet har i dag 47 medlemslande.

Danmark var blandt medstifterne af Europarådet i 1949, og medlemskabet har siden indtaget sin naturlige plads i Danmarks vidtforgrenede internationale engagement, hvor multilateralisme (medlemskab af internationale organisationer) altid har haft en høj prioritet.

Den europæiske menneskerettighedskonvention er fundamental for arbejdet i Europarådet. I løbet af årene er Europarådet kommet til at beskæftige sig med meget mere end menneskerettigheder. Det drejer sig for eksempel om sociale rettigheder, lokalt demokrati, naturbeskyttelse, kultur, ungdomsforhold – og ligestilling af kvinder og mænd.

Den europæiske sprogpagt 

Den europæiske pagt om regionale sprog eller mindretalssprog (sprogpagten) trådte i kraft for Danmark den 1. januar 2001.

Formålet med sprogpagten er at beskytte og fremme Europas historiske, regionale sprog eller mindretalssprog som et truet aspekt af Europas kulturarv. Danmark har identificeret tysk som et mindretalssprog (i Sønderjylland) i Pagtens forstand.

Danmark afgiver periodevist rapporter til Europarådet om Danmarks gennemførelse af sprogpagten. Danmark afgav sin første rapport i 2002. Danmark afgav sin femte og seneste landerapport under sprogpagten i 2016. Efter Danmark har afgivet sin rapport, udarbejder en ekspertkomité under sprogpagten en udtalelse om Danmark. Den danske regering får lejlighed til at kommentere på udtalelsen, inden Europarådets Ministerkomité vedtager en rekommandation på baggrund af den danske rapport. 

Danmarks femte rapport af 2016 under den europæiske pagt om regionale sprog eller mindretalssprog 

Dokumenter vedrørende sprogpagten kan findes på Europarådets hjemmeside, hvor du også kan finde Danmarks seneste rapport

Europarådets rammekonvention om beskyttelse af nationale mindretal 

Konventionen om beskyttelse af nationale mindretal trådte i kraft for Danmark den 1. februar 1998.

Formålet med rammekonventionen er at sikre nationale mindretals rettigheder og bekæmpe diskrimination, fremme lighed, bevare og udvikle de nationale mindretals kultur og identitet samt at garantere bestemte frihedsrettigheder i forhold til medier, mindretalssprog og uddannelse. Endelig opmuntres de nationale mindretal til at tage del i samfundslivet.

Danmark afgav i forbindelse med ratificering af Europarådets rammekonvention om beskyttelse af nationale mindretal en erklæring om, at konventionen finder anvendelse på det tyske mindretal i Sønderjylland. 

Danmark afgiver periodevist rapporter til Europarådet om Danmarks gennemførelse af rammekonventionen. Danmark afgav sin første i 1999. Danmark afgav sin femte og seneste landerapport i 2019.

Danmarks femte rapport i henhold til Europarådets rammekonvention om beskyttelse af nationale mindretal
Du kan læse mere om konventionen på Europarådets hjemmeside