Nordisk Ministerråd

De nordiske kulturministres samarbejde i Nordisk Ministerråd

En hjørnesten i fællesskabet

Kunst og kultur er en hjørnesten i det fællesskab, som binder de nordiske lande sammen. Den danske kulturminister samarbejder i Nordisk Ministerråd for Kultur med sine nordiske kolleger fra de nordiske lande, Sverige, Norge, Finland og Island, og de tre selvstyreområder, Grønland, Åland og Færøerne, om fælles initiativer og indsatser inden for kulturområdet.

Temaer og indsatsområder

Det nordiske kultursamarbejde indeholder en bred vifte af temaer og indsatser; fra folkelige fællesskaber til den individuelle kunstners virke. Begge dele skal have forudsætninger for at udfolde og udvikle sig, og de fællesnordiske institutioner og ministrenes programmer skal skabe gode og fleksible rammer for dette.
Det nordiske kultursamarbejde inddrager også den baltiske region, herunder de baltiske lande, Rusland, Polen og Tyskland.

Mål for det nordiske kultursamarbejde

De overordnede mål for det fællesnordiske kultursamarbejde er at:

  • samarbejdet skal afspejle de prioriteringer inden for kultur- og kunstområdet, som er fælles for de nordiske lande
  • samarbejdet skal fremme et nordisk perspektiv i de enkelte lande,
  • samarbejdet skal fremme vekselvirkningen mellem det nordiske og det internationale

Læs mere om Nordisk Ministerråd for Kultur her.