UNESCO

UNESCO er forkortelsen for United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.

Det er Undervisningsministeriet, som har det overordnede ansvar for det danske UNESCO arbejde. Derudover har såvel Udenrigsministeriet, Kulturministeriet og Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling også en væsentlig aktie i arbejdet.

Det overordnede formål med en politik for den danske UNESCO-indsats er at medvirke til at sikre, at UNESCO som en del af FN-systemet og gennem sine medlemsstater opfylder sin målsætning:
Bidrage til fred og sikkerhed gennem samarbejde inden for mandatområderne og i forlængelse heraf, at fremme den universelle respekt for retfærdighed og menneskerettigheder uanset etnisk tilhørsforhold, køn, sprog eller religion.

UNESO’s sektor for kultur har tre hovedområder:

     

  • Kulturel mangfoldighed
  • Verdensarv
  • Immaterial kulturarv
  •