Det Danske Mindretal

Medlemmer af det danske mindretal i Sydslesvig bor i den nordlige del af den tyske delstat Slesvig-Holsten. De modtager hvert år tilskud fra den danske stat.

Det danske mindretal i Sydslesvig omfatter cirka 50.000 personer. Medlemmer af mindretallet er dansksindede, men er som regel tyske statsborgere. Navnet Sydslesvig findes ikke på et landkort. Det er en historisk betegnelse fra en tid, hvor området udgjorde den sydlige del af hertugdømmet Slesvig. I dag bruges betegnelsen Sydslesvig om den nordlige del af delstaten Slesvig-Holsten i Forbundsrepublikken Tyskland.

Tilskuddet til det danske mindretal i Sydslesvig

Den danske stat yder tilskud til det danske mindretal i Sydslesvig på en række områder. Samlet beløber tilskuddene fra den danske stat sig til cirka 584,8 millioner kroner i 2013. Tabellen nederst på siden viser tilskuddene til Sydslesvig i 2013 fordelt på de forskellige ministerier. På ministeriets område ydes der tilskud til pædagogisk og kulturel virksomhed. I 2013 beløb dette tilskud sig til 454,8 millioner kroner. Det svarer til cirka 80 procent af statens samlede tilskud.

MinisteriumModtagerMillioner kroner
Ministeriet for Børn, Undervisning og LigestillingSydslesvigske foreninger m.m.454,8
Ministeriet for Sundhed og ForebyggelseSundhedstjenesten i Sydslesvig27,5
KirkeministerietDansk Kirke i Sydslesvig14,8
KulturministerietSydslesvigsk Forening og Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger1,6
FinansministerietPensionsfonden af 195186,1
I alt 584,8 

På siden om foreninger kan du læse mere om de sydslesvigske foreninger, som modtager tilskud fra den danske stat.

Relevante links

Du kan læse mere om det danske mindretal i Sydslesvig på UdenrigsministerietsDansk Generalkonsulat i Flensborgs og Grænseforeningens hjemmeside samt på bloggen om Sydslesvig.