Det Danske Mindretal

Medlemmer af det danske mindretal i Sydslesvig bor i den nordlige del af den tyske delstat Slesvig-Holsten. De modtager hvert år tilskud fra den danske stat.

Det danske mindretal i Sydslesvig omfatter cirka 50.000 personer. Medlemmer af mindretallet er dansksindede, men er som regel tyske statsborgere. Navnet Sydslesvig findes ikke på et landkort. Det er en historisk betegnelse fra en tid, hvor området udgjorde den sydlige del af hertugdømmet Slesvig. I dag bruges betegnelsen Sydslesvig om den nordlige del af delstaten Slesvig-Holsten i Forbundsrepublikken Tyskland.

Tilskuddet til det danske mindretal i Sydslesvig

Sydslesvigudvalget yder tilskud til gavn for det danske mindretal i Sydslesvig. Midlerne er opført på finanslovens § 20.91.01 Danske Kulturelle Anliggender i Sydslesvig.  Mere information om de forskellige tilskudsordninger kan finder her.

Tabel 1 Driftstilskud 2017 (alle beløb i kr.)

ForeningDriftstilskud 2017 (R)
Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig28.027.722
Dansk Skoleforening for Sydslesvig328.543.481
Flensborg Avis25.719.337
Federal Union of European Nationalities189.575
Fælleslandboforeningen for Sydslesvig1.141.574
Nordisk Informationskontor586.538
Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger35.069.084
Sydslesvigsk Forening24.912.630
Sydslesvigsk Vælgerforening3.585.168
Grænseforeningen3.279.000
Drift i alt451.053.108

Anlægsstøtte 2017 (alle beløb i kr.)
Sydslesvigudvalget yder tilskud til bygge- og anlægsprojekter i Sydslesvig. Tilskuddet ydes til de sydslesvigske foreninger, organisation mv. med henblik på tilvejebringelse af fysiske rammer for mindretallets foreninger, organisationer mv. Tilskuddet ydes efter ansøgning hvert år.


Tabel 2. Anlægstilskud 2017

AnlægsprojektModtagerTilskudsbeløb (kr.)
Tagsanering Angarbygningen i SlesvigDansk Kirke i Sydslesvig3.500.000
Opbygning af et lederlokale på Spejdergården TydalSydslesvigs danske Ungdomsforeninger241.884
Sanering tagkonstruktion forlagsbygning Flensborg AvisFlensborg Avis1.100.000
Etablering af børnehave og vuggestue i SatrupDansk Skoleforening for Sydslesvig12.143.121,00
Tilsagn i alt16.985.005

Projektstilskud 2017
Projekttilskud ydes til foreninger, organisationer mv. til enkeltstående projekter, hvis varighed ikke overstiger tre finansår. Sydslesvigudvalget fastsætter en tilskudspolitik for fordelingen af projekttilskud.

Tabel 3 Projekttilskud 2017 (alle beløb i kr.)

ProjektModtagerTilskudsbeløb (kr.)
”Sydslesvig for Børn”Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig415.000
”E-bøger om Sydslesvig”Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig625.000,00
"Afstemningstiden og 2020 i sydslesvigsk perspektiv”Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig740.000
”Folkemødet på Bornholm”Grænseforeningen1.983.072
”SydslesvigCrew”Dansk Skoleforening for Sydslesvig1.800.000
Nyopstilling af udstillingen om Danmarks arkæologi på Danevirke MuseumSydslesvigsk Forening1.000.000
I alt6.563.072