Det Danske Mindretal

Medlemmer af det danske mindretal i Sydslesvig bor i den nordlige del af den tyske delstat Slesvig-Holsten. De modtager hvert år tilskud fra den danske stat.

Det danske mindretal i Sydslesvig omfatter cirka 50.000 personer. Medlemmer af mindretallet er dansksindede, men er som regel tyske statsborgere. Navnet Sydslesvig findes ikke på et landkort. Det er en historisk betegnelse fra en tid, hvor området udgjorde den sydlige del af hertugdømmet Slesvig. I dag bruges betegnelsen Sydslesvig om den nordlige del af delstaten Slesvig-Holsten i Forbundsrepublikken Tyskland.

Tilskuddet til det danske mindretal i Sydslesvig

Sydslesvigudvalget yder tilskud til gavn for det danske mindretal i Sydslesvig. Midlerne er opført på finanslovens § 20.91.01 Danske Kulturelle Anliggender i Sydslesvig.  Mere information om de forskellige tilskudsordninger kan finder her.

Tabel 1 Driftstilskud 2020 (alle beløb i kr.)

 

Forening

Tilskud (kr.)

Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig

29.036.138

Dansk Skoleforening for Sydslesvig

346.035.081

Flensborg Avis

26.644.691

Nordisk Info

685.568

Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger

 

36.158.240

Sydslesvigs Forening

25.808.951

Sydslesvigsk Vælgerforening

3.707.629 

Grænseforeningen

4.066.000 

I alt

 

472.142.298

Anlægsstøtte 2020

Sydslesvigudvalget yder tilskud til bygge- og anlægsprojekter i Sydslesvig. Tilskuddet ydes til de sydslesvigske foreninger, organisation mv. med henblik på tilvejebringelse af fysiske rammer for mindretallets foreninger, organisationer mv. Tilskuddet ydes efter ansøgning hvert år.

To projekter er blevet tildelt anlægsstøtte i 2020:

  • Sydslesvigsk Forening ”Moderniserings- og renoveringstiltag Husumhus” (604.260 kroner)
  • Dansk Skoleforening for Sydslesvig ”Helheldskonceptet Sild/modernisering og ombygning af Sild Danske Skole" (8.762.442 kroner)

Projektstøtte 2020

Projekttilskud ydes til foreninger, organisationer mv. til enkeltstående projekter, hvis varighed ikke overstiger tre finansår. Sydslesvigudvalget fastsætter en tilskudspolitik for fordelingen af projekttilskud.

To projekter er blevet tildelt projektstøtte:

  • Sydslesvigsk Forening ”Aktualisering af skoletjenesten ved Danevirke Museum” (731.000 kroner)
  • Dansk Skoleforening for Sydslesvig ”Den gode rygsæk – et projekt om koordineret indsats for udsatte børn og unge i Sydslesvig” (4.560.000 kroner)