Mindretallets Foreninger

Mindretallets foreninger driver en række dansksindede aktiviteter og institutioner. Det betyder, at de, der vil, kan leve så dansk som muligt i en tysk hverdag.

Det danske mindretal i Sydslesvig er organiseret i en række foreninger, som driver forskellige dansksindede aktiviteter og institutioner til gavn for mindretallet. For eksempel driver mindretallet 45 skoler og 55 børnehaver, idræts- og ungdomsforeninger samt en avis, og de afholder kulturelle arrangementer.

Mindretallets foreninger og institutioner betyder, at de, der vil, kan leve så dansk som muligt i en tysk hverdag.

Tilskuddet til mindretallet på ministeriets område gives helt overvejende til de sydslesvigske foreninger. Det er en relativt fast kreds, der modtager tilskud. Pindediagrammet nedenfor viser fordelingen af tilskud mellem de 11 foreninger, som modtog driftstilskud i 2012.

Foreninger som modtog tilskud fra Ministeriet for Børn og Undervisning i 2012 (millioner kroner). 

Læs mere om foreningerne via boksen her til højre.