Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig e.V.

Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig (DCB) driver bibliotek for det danske mindretal i Sydslesvig. Biblioteket tilbyder information i alle afskygninger og har en forsknings- og arkivafdeling.

Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig (DCB) driver bibliotek for det danske mindretal i Sydslesvig. Biblioteket har desuden en forskningsafdeling, som driver arkiv, forsker og formidler om Sydslesvig.

Foreningens virke er en del af det danske folkeliv i Sydslesvig. Det sker i nært samarbejde med Grænseforeningen i Danmark, Sydslesvigsk Forening, Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger, Dansk Skoleforening for Sydslesvig, Sprogforeningens Sydslesvig-afdeling og Historisk Samfund for Sønderjyllands Hovedforening.

Formål

Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig har til formål at drive biblioteksvirksomhed til gavn for det danske mindretal i Sydslesvig i videst mulig overensstemmelse med bibliotekslovgivningen i Danmark, at formidle dansk og nordisk sprog og kultur samt at fremme kendskabet til Sydslesvigs særpræg.

Dansk Centralbibliotek har ligeledes til formål at drive en forskningsafdeling, som har til opgave: At fremme historisk og videnskabelig forskning og formidling, især vedrørende Slesvigs og den danske folkedel i Sydslesvigs historie i fortid og nutid.

Aktiviteter

Bibliotekets hovedaktiviteter:

  • Udlån af bøger, musik, film og meget andet på udlånsstederne Flensborg Bibliotek, Slesvig Bibliotek, Husum Bibliotek og fællesbiblioteket i Egernførde.
  • Formidling af e-bøger og net-lydbøger.
  • Informationssøgning, vejledning og rådgivning To bogbusser, som kører til privatlånere, skoler og børnehaver
  • Den Slesvigske Samling: en selvstændig og omfattende bog- og materialesamling på over 50.000 enheder, der dækker alle forhold om Sønderjylland/Slesvig
  • Arrangementer. For eksempel foredrag, kunstudstillinger, hobby-værksteder, årstidsfester, dukketeater og it-introduktioner
  • Tilbyder i samarbejde med Dansk Skoleforening for Sydslesvig danskkurser på alle niveauer
  • Medlem af det danske faglige biblioteksnetværk og lånesamarbejde.

Forskningsafdelingens hovedaktiviteter:

  • Indsamler, registrerer og bevarer arkivalier og lydoptagelser fra privatpersoner, foreninger, institutioner og virksomheder med tilknytning til den danske folkedel i Sydslesvig
  • Stiller det indsamlede materiale til rådighed for offentlighedenFormidlingsvirksomhed gennem bøger, artikler, aviskronikker og foredrag.

Organisation

Bibliotekets øverste myndighed er Biblioteksbestyrelsen, hvis medlemmer er udpeget af og repræsenterer følgende organisationer: Grænseforeningen, Sydslesvigsk Forening, Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger, Sprogforeningen, Dansk Skoleforening for Sydslesvig samt tre medarbejderrepræsentanter.

Den daglige ledelse varetages af chefgruppen, der består af bibliotekschef, personalechef og formidlingschef. Organisationen er opdelt i områderne: Økonomi-IKT-Sekretariat, Personalefunktion-Service-Danskkurser samt Formidling.

Forskningsafdelingens øverste myndighed er Tilsynsrådet, hvis medlemmer er udpeget af Grænseforeningen, Sydslesvigsk Forening, Dansk Skoleforening for Sydslesvig og Historisk Samfund for Sønderjylland. Bibliotekschefen er ”født” formand.