Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig e.V.

Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig (DCB) driver bibliotek for det danske mindretal i Sydslesvig. Biblioteket tilbyder information i alle afskygninger og har en forsknings- og arkivafdeling.

Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig e.V. (eingetragener Verein) er navnet på det danske biblioteksvæsen i Sydslesvig.

Organisatorisk er det en forening, som ud over et moderne folkebibliotek også omfatter Den Slesvigske Samling samt Forskningsafdelingen og Arkivet. Den Slesvigske Samling er også et forskningsbibliotek, som rummer litteratur, film og musik, som tager udgangspunkt i landområdet mellem Kongeåen og Ejderen. Forskningsafdelingens opgaver er bl.a. arkivfunktion, historisk og videnskabelig forskning og formidling af sydslesvigske forhold. Endvidere har biblioteket en omfattende kursusvirksomhed. 

Formål

Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig har til formål at drive biblioteksvirksomhed til gavn for det danske mindretal i Sydslesvig i videst mulig overensstemmelse med bibliotekslovgivningen i Danmark, at formidle dansk og nordisk sprog og kultur samt at fremme kendskabet til Sydslesvig.

Aktiviteter

Bibliotekets hovedaktiviteter:

  • Udlån af bøger, musik, film m.m. fra udlånsstederne Flensborg Bibliotek, Slesvig Bibliotek, Husum Bibliotek, Fællesbiblioteket i Egernførde samt to bogbusser.
  • Formidling, informationssøgning, vejledning og rådgivning
  • Arrangementer for alle aldre: Fx Foredrag, kunstudstillinger, forfatterbesøg, hobby-værksteder, årstidsfester, læringsaktiviteter m.m.
  • Kursusafdeling med danskkurser på alle niveauer
  • Aktiv del af det danske faglige biblioteksnetværk og lånesamarbejde.
  • Den Slesvigske Samling: Omfattende bog- og materialesamling på over 50.000 enheder, der dækker alle forhold i landområdet mellem Kongeåen og Ejderen
  • Sekretariat for Oplev Sydslesvig projektet og med tilhørende turistinitiativer 

Forskningsafdelingens hovedaktiviteter:

  • Indsamler, registrerer og opbevarer forskellige former for arkivalier fra privatpersoner, foreninger, institutioner og virksomheder med tilknytning til den danske mindretal i Sydslesvig
  • Formidler det indsamlede materiale til offentligheden, fx med bogudgivelser, artikler, aviskronikker, foredrag og samarbejdende aktiviteter.
  • Forskning i og formidling af sydslesvigske forhold – såvel samtidigt som historisk 

Organisation

Bibliotekets øverste myndighed er Biblioteksbestyrelsen, hvis medlemmer er udpeget af og repræsenterer følgende organisationer: Grænseforeningen i Danmark, Grænseforeningen e.V., Sydslesvigsk Forening, Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger, Sprogforeningen, Dansk Skoleforening for Sydslesvig. Desuden en brugerrådsrepræsentant, som er valgt i brugerrådet og to medarbejderrepræsentanter valgt af medarbejderne.

Den daglige ledelse varetages af bibliotekschef og souschef.