Dansk Skoleforening for Sydslesvig

Skoleforeningen sikrer mindretallets børn dansk børnehave- og skolegang. I foreningens institutioner føres eleverne og børnene ind i dansk sprog og kultur, og de dygtiggøres også til at leve og virke i det tyske samfund.

Skoleforeningen er en del af det danske folkeliv i Sydslesvig og sikrer mindretallets børn dansk børnehave- og skolegang.

Formål

Dansk Skoleforening for Sydslesvig har til formål at drive dansk pædagogisk virksomhed for det danske mindretal i Sydslesvig og for de med mindretallet samarbejdende frisere. 

Dansk Skoleforening for Sydslesvigs virksomhed er en del af det danske folkeliv i Sydslesvig, og dens børnehaver og skoler tjener den danske befolkningsdel. Skolerne og børnehaverne skal føre eleverne og børnene ind i dansk sprog og kultur.

Skolens sigte er desuden at fremme elevernes bevidsthed om samhørighed med den danske befolkningsdel i Sydslesvig og med det danske folk. Samtidig har skolen den opgave at dygtiggøre eleverne til at leve og virke i det tyske samfund.

Aktiviteter

Skoleforeningen løser sin opgave ved hjælp af børnehaver, almendannende skoler samt gennem undervisning af voksne. Foreningen driver:

  • 46 skoler heraf to med gymnasial overbygning
  • 55 daginstitutioner
  • 30 skolefritidsordninger

Organisation

Retsligt er Skoleforeningen underlagt tysk lovgivning. De skoleafslutninger, der kan opnås ved skolerne, er anerkendt i både Danmark og Tyskland.

Skoleforeningen er en forældrestyret forening. Hver skole og hver børnehave har et samarbejdsråd med valgte forældrerepræsentanter. I skolekredsene vælges repræsentanter til Skoleforeningens fællesråd, der igen vælger Skoleforeningens styrelse. Styrelsens formand er Udo Jessen.

Den daglige ledelse varetages af en direktion, ledet af direktør Lars Kofoed-Jensen.

Historie

Den 5. maj 1920 oprettede en kreds dansksindede forældre Dansk Skoleforening for Flensborg med det formål at sikre mindretallets børn dansk skolegang.I begyndelsen brugte foreningen sine kræfter på at oprette danske skoler i Flensborg. Senere omfattede arbejdet hele Sydslesvig.

I begyndelsen af 1920'erne kæmpede det danske mindretal for sin eksistensberettigelse og for sin ret til at drive danske skoler. Under nazismen i 1933-1945 havde det danske skolevæsen ligeledes vanskelige vilkår. I 1936 eksisterede 10 danske skoler med i alt cirka 1.000 elever. I foråret 1945 var elevtallet reduceret til under 500.

Efter afslutningen af 2. Verdenskrig oplevede de danske skoler en nærmest eksplosiv tilgang af elever. I 1949 blev den tyske forbundsrepublik oprettet, og efter vedtagelsen af Bonn-København-erklæringerne den 29. marts 1955 fandt elevtallene et mere normalt leje.

De danske børnehaver og skoler har siden 1960'erne været præget af stabil tilgang, og elevtallet følger stort set fødselstallet.