Dansk Sundhedstjeneste for Sydslesvig

Dansk Sundhedstjeneste for Sydslesvig fremmer sundhedstilstanden hos det danske mindretal i Sydslesvig. Blandt andet gennem skolelægearbejde, hjemmesygepleje og drift af alderdomshjem.

Formål

Dansk Sundhedstjeneste for Sydslesvig har til formål at opretholde og fremme sundhedstilstanden i den Sydslesvigske befolkning, i særdeleshed i de kredse der slutter sig til den danske folkegruppe.

Aktiviteter

Dansk Sundhedstjenestes formål bliver især virkeliggjort gennem:

  • Varetagelse af skolelægearbejdet i de danske skoler og børnehaver
  • Hjemmesygeplejen
  • Tilbud af profylakse, rådgivning og behandling
  • Driften af plejehjem samt pensionistboligerForvaltning af midler og legater til sociale og sundhedsmæssige formål.

Organisation

Dansk Sundhedstjeneste er en almennyttig forening, hvis øverste myndighed udgøres af Sundhedsrådet på 29 medlemmer. I Sundhedsrådet sidder delegerede fra andre sydslesvigske organisationer, og heraf er 8 udpeget til at udgøre forretningsudvalget, der varetager Dansk Sundhedstjenestes ledelse. Den daglige ledelse varetages af en forretningsfører i tæt samarbejde med afdelingslederne fra henholdsvis hjemmepleje, skolesundhedstjeneste og plejehjem.

Historie

Det sociale humanitære arbejde i den danske folkedel i Sydslesvig begyndte i 1912 med sygeplejerske Maren Sørensens virke i Valsbøl, Jaruplund, Slesvig og Tønning. I krigens sidste år startede en skolesygeplejerske under Dansk Skoleforening. Ved 2. Verdenskrigs afslutning herskede ufattelig nød med tusinder af flygtninge og mangel på alle livsfornødenheder. I denne situation førte en indsats fra mange forskellig sider til, at lægebrødrene Emil og Martin Vermehren kunne åbne deres første poliklinik i Flensborg under ”Dansk Sundhedstjeneste for Sydslesvig”. Stiftelsen fandt sted på Christian d. X. fødselsdag d. 26. september 1945. Herefter tog udviklingen tog hurtigt fart, og der oprettedes poliklinikker over hele landsdelen med 17 distriktssygeplejersker samt et sygehus i Flensborg med 162 senge. I 1948 var arbejdet blevet så omfattende, at Dansk Sundhedstjeneste måtte have hjælp og derfor overgav ansvaret til Dansk Røde Kors. Efterhånden normaliserede forholdene sig, og i 1955 kunne poliklinikkerne og hospitalsafdelingerne nedlægges. I 1960 overtog Dansk Sundhedstjenesten igen organisationen.

I dag tilbyder Dansk Sundhedstjeneste moderne sundhedsydelser svarende til de ydelser, der kan forventes i kommunal sammenhæng i Danmark. På Dansk Sundhedstjenestes hjemmeside, kan du læse mere om Sundhedstjenesten i dag www.dksund.de.