Fælleslandboforeningen for Sydslesvig e.V. Flensborg

Fælleslandboforeningen organiserer landbrugsfaglige og kulturelle aktiviteter nord og syd for grænsen.

Formål

Fælleslandboforeningens overordnede formål er at holde møder og organisere foranstaltninger, som har landbrugsfaglige og kulturelle emner som indhold.

Aktiviteter

  • Holder foredrag både nord og syd for grænsen om aktuelle emner
  • Driver hjemstavnsmuseum
  • Underretter medlemmerne om aktuelle emner ved udsendelse af skrifter og rundskrivelser
  • Gennemfører årligt cirka 30 grupperejser nord og syd for grænsen.

Organisation

Fælleslandboforeningen ledes af en forretningsførende bestyrelse på tre personer. Den udvidede bestyrelse (”Beirat”) består af yderligere otte medlemmer, som repræsenterer de tre regioner: Flensborg-Slesvig Amt, Amt Nordfriesland og Amt Rensborg-Egernførde.

Generalforsamlingen er den overordnede myndighed. Der er for tiden ansat to landbrugskonsulenter og en kontormedarbejder.

Historie

Fælleslandboforeningen for Sydslesvig e.V. blev oprettet 1950. Foreningen er en sammenslutning af den i 1866 oprettede Landboforeningen for Flensborg og Omegn samt seks landboforeninger, som blev nyoprettet i Sydslesvig efter 2. Verdenskrig.

De enkelte landboforeninger er i tidens løb blevet fusioneret med hinanden og endelig blevet erstattet af de tre ovennævnte regioner som virkeområde.