Flensborg Avis

Flensborg Avis er den danske avis i Sydslesvig. Den dækker primært dagligdagen i det danske mindretal i Sydslesvig samt i grænselandet generelt.

Fra bladhuset i Flensborg og lokalredaktioner i Slesvig, Nibøl og Husum samt en politisk redaktion i den slesvig-holstenske landdag i Kiel dækker Flensborg Avis dagligdagen for det danske mindretal i Sydslesvig samt i grænselandet.

Flensborg Avis udkommer dagligt mandag til lørdag. Ud over at abonnere på avisen og/eller dens e-paperudgave, kan man også følge med på avisens onlineudgave på www.fla.de.

Flensborgs Avis’ rolle

Flensborg Avis’ rolle er at følge udviklingen i samfundet generelt, herunder specielt grænselandet, men frem for alt det danske mindretal i Sydslesvig. Avisen skal dække de daglige nyheder og samtidig også afdække kritiske forhold.

Kort sagt skal debatten om mindretallet og dets udvikling foregå i Flensborg Avis. Denne opgave er ydermere vigtig, da det danske mindretal er decentralt opbygget, og de enkelte organisationer er selvstændige. Det er Flensborg Avis’ opgave at være det bindeled, der gør det muligt at få et samlet overblik over Sydslesvig.

Som mindretalsavis har sprogspørgsmålet gennemgående spillet en central rolle, og den sproglige fordeling i avisen er i dag, at cirka 75 procent af artiklerne er dansksprogede, og cirka 25 procent er tysksprogede.

Selv om den overvejende del af vores læsere er tosprogede, så er der en klar strategi for sprogfordelingen i Flensborg Avis. Overordnet kan det siges, at artikler bliver skrevet på dansk, hvis emnet har med det danske mindretal at gøre. På tilsvarende vis er dele af sportssiderne og artikler om tyske samfundsforhold oftest skrevet på tysk.

Organisation

Flensborg Avis er et tysk aktieselskab med cirka 1.500 aktionærer. Øverste myndighed er tilsynsrådet. Den nuværende formand er bankdirektør for Union-Bank, Volker Andersen.

Den daglige ledelse varetages af direktionen, der består af chefredaktør og administrerende direktør Bjarne Lønborg og økonomidirektør Thorsten Kjärsgaard.

Der er ansat 22 redaktionelle medarbejdere samt cirka 32 medarbejdere i administration og produktion.

Historie

Flensborg Avis blev grundlagt den 1. oktober 1869. Blandt dansksindede kredse i Flensborg var der et ønske om at understrege Flensborgs danske historie og forbindelse til Danmark. Sproget blev anset for at være en afgørende faktor, og grundlæggelsen af Flensborg Avis kan ses i forlængelse heraf.

Avisens første år var præget af økonomiske problemer. Dertil kom, at den preussisk/tyske forvaltning bestemt ikke nærede sympatier for en dansk avis. Adskillige retssager mod avisen og flere fængselsophold til chefredaktører taler deres tydelige sprog.

Tysklands nederlag i 1. Verdenskrig og den følgende folkeafstemning i 1920 resulterede i, at Sønderjylland blev dansk. For de dansksindede i Flensborg var resultatet en skuffelse. Flensborg havde stemt tysk, og Flensborg Avis var blevet adskilt fra sit danske opland, Sønderjylland, hvor en stor del af abonnenterne befandt sig. På trods af overvejelser om at flytte avisen til Danmark og blive en »normal« dansk avis valgte man at blive i Flensborg. Flensborg Avis var blevet det danske mindretals avis.

Årene, der fulgte, var dog langt fra rolige. Med nazisternes magtovertagelse i Tyskland i 1933 forsvandt al ytringsfrihed, og med en hverdag præget af diktatur og senere krig var hverdagen på Flensborg Avis en daglig balancegang.

Perioden efter 2. Verdenskrig har været en lang, men kontinuerlig vej mod et godt naboskab, hvilket dog ikke udelukker uoverensstemmelser og uenigheder. 

Både debatten om de planlagte ensidige nedskæringer over for de danske skoler i Sydslesvig og debatten om SSWs støtte til den planlagte rød-grønne delstatsregering i 2005 viser, at det er af afgørende betydning at have en dansk avis i Sydslesvig.