Grænseforeningen – for en åben danskhed

Grænseforeningen støtter via folkeoplysende aktiviteter danskheden i grænselandet.

Formål

Det er Grænseforeningens formål at støtte danskheden i grænselandet, særligt syd for grænsen, at udbrede kendskabet til grænselandets forhold samt at bevare og styrke dansk sprog og kultur.

Ativiteter

Grænseforeningen ønsker gennem folkeoplysende aktiviteter at fastholde opbakningen til det danske mindretals kulturelle arbejde i Sydslesvig. Grænseforeningen er uafhængig af partipolitiske interesser.
Grænseforeningen blev grundlagt umiddelbart efter Genforeningen i 1920 og har ca. 12.000 medlemmer fordelt på ca. 60 lokalforeninger i hele Danmark.

Grænseforeningen anerkender globaliseringen som et vilkår for alle - også for det danske mindretal og andre nationale mindretal. I oplysningsarbejdet tager Grænseforeningen afsæt i det dansk-tyske grænselands historie og erfaring med, at man på tværs af kulturelle og sproglige skel har bevæget sig fra et ”mod hinanden” til et ”med hinanden”. Denne erfaring er en væsentlig inspiration for en globaliseret verden, hvor forskellige kulturer skal leve og arbejde sammen.

Grænseforeningens primære aktiviteter er:

Organisation

Grænseforeningen er en paraplyorganisation for ca. 60 lokale og selvstændige foreninger, som vælger deres egen bestyrelse m.v. på en årlig generalforsamling.
Grænseforeningens øverste myndighed er Sendemandsmødet, som vælger Grænseforeningens formand for en periode på to år.

Ansvaret for foreningens daglige ledelse ligger hos bestyrelsen, der består af 17 medlemmer. Bestyrelsen sammensættes på Sendemandsmødet, hvor sendemænd efter forslag fra lokalforeningerne vælger 11 bestyrelsesmedlemmer: 3 fra Region Syddanmark, 2 fra Region Midtjylland, 2 fra Region Nordjylland, 2 fra Region Sjælland, 2 fra Region Hovedstaden og 2 fra Grænseforeningen Ungdom.

Derudover udpeger bestyrelsen på sit første møde efter Sendemandsmødet 3 bestyrelsesmedlemmer med særlig sagkundskab for en periode på to år. De pågældende skal være medlemmer af Grænseforeningen. Herefter konstituerer bestyrelsen sig med en 1. og en 2. næstformand, der sammen med formanden udgør formandskabet.

Historie

Grænseforeningen blev oprettet 2. november 1920 ved en sammenslutning af sønderjyske foreninger fra hele landet. Som en følge af spændingerne i grænselandet, navnlig efter Hitlers magtovertagelse i Tyskland i 1933, voksede tilslutningen til Grænseforeningen, som frem til 2. Verdenskrig havde 100.000 medlemmer fordelt på ca. 200 lokalforeninger. Umiddelbart efter 2. Verdenskrig undgik Grænseforeningen at tage stilling til spørgsmålet om en grænseflytning mod syd, da Folketinget allerede havde erklæret, at grænsen ligger fast. I 1949, da Sydslesvig-problematikken var i fokus, havde foreningen sit største år med 200.000 medlemmer fordelt på over 400 foreninger.

I årenes løb har Grænseforeningen været med til at løse en lang række store opgaver i Sydslesvig: Købet af Flensborghus og Slesvighus, oprettelsen af 28 skoler foruden børnehaver, fritidshjem, et ungdomskollegium i Flensborg, oprettelse og senere udvidelse af Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig i Flensborg.