Nordisk Informationskontor i Sønderjylland/Sydslesvig

Nordisk Informationskontor formidler viden om nordisk kultur og samfundsforhold.

Formål

Nordisk Informationskontor udbreder kendskabet til nordisk kultur og samfundsforhold. Dette sker gennem en række aktiviteter i grænselandet.

Aktiviteter

 • Informerer om det officielle og frivillige nordiske samarbejde
 • Rådgiver om nordiske fonde og støttemuligheder
 • Arrangerer konferencer om nordiske, politiske temaer
 • Tilrettelægger nordisk litteraturfestival: www.litteraturfest.nu
 • Arrangerer koncerter og kunstudstillinger
 • Tilbyder foredrag og kurser om nordiske emner
 • Koordinerer nordisk skolenetværk
 • Tilrettelægger læsekredse i nordisk litteratur, temadage og rejser i Norden
 • Formidler kontakt mellem Nordisk Råd/Nordisk Ministerråd og grænselandet.

Organisation

Kontorets bestyrelse:

 • Svend Kohrt, forhenværende lærer, næstformand for Foreningen Norden i Sydslesvig
 • Anke Spoorendonk, formand for SSW’s landdagsgruppe
 • Frode Sørensen, byrådsmedlem Sønderborg Kommune, tidligere MF og medlem af Seksmandsudvalget for Sydslesvig
 • Stephan Kleinschmidt, kulturudvalgsformand Sønderborg Kommune
 • Bente Dahl, tidligere MF og medlem af Sydslesvigudvalget samt medlem af Nordisk Kulturfonds bestyrelse.

Det daglige arbejde varetages af leder Anette Jensen samt Ruth Valeur Faber, der er medarbejder ved Litteraturfestivalen.

Nordisk Informationskontor understøttes økonomisk af Nordisk Ministerråd, Sydslesvigudvalget, Tønder, Aabenraa, Haderslev og Sønderborg Kommuner, landsregeringen i Kiel og Flensborg By. Alle projekter finansieres via fondsmidler.

Historie

Nordisk Informationspunkt blev åbnet ved årsmødet i Sydslesvig 1997. To år senere blev det til Nordisk Informationskontor. Der findes otte informationskontorer i Norden, som er institutioner knyttet til både Nordisk Ministerråd og Foreningen Norden.