Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger

Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger (SdU) er paraplyorganisationen for de danske idræts- og ungdomsforeninger i Sydslesvig. Foreningen varetager kultur-, idræts- og oplysningsarbejde for børn og unge.

Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger (SdU) er paraplyorganisationen for de danske idræts- og ungdomsforeninger i Sydslesvig, som i alt har godt 12.000 medlemmer.

SdU’s tilsluttede foreninger er organiseret i 61 ungdoms- og idrætsforeninger, tre landsdelsorganisationer samt 11 fritidshjem med fritidshjems-, fritidsklub- og ungdomsklubarbejde.

Formål

SdU’s overordnede formål er at fremme det danske børne- og ungdomsarbejde i Sydslesvig.

Aktiviteter

  • Kultur-, idræts- og oplysningsarbejde primært for børn og unge
  • Drift af fritidshjem, kursuscentre for børn og unge samt foreningsfaciliteter
  • Økonomisk støtte til de tilsluttede foreninger og landsdelsorganisationer
  • Skaber og vedligeholder kontakter til ungdomsarbejdet i Danmark og Norden og til unge fra andre mindretal i Europa.

Organisation

SdU’s øverste organ er Hovedsendemandsmødet (årsmødet). På Hovedsendemandsmødet vælger foreningernes repræsentanter en styrelse på 11 medlemmer, heriblandt forretningsudvalget med en formand og to næstformænd.

Styrelsen varetager overordnede opgaver mellem årsmøderne, og den daglige ledelse ligger ved forretningsudvalget. SdU’s formand er Inger Marie Christensen.

Historie

Efter folkeafstemningen i 1920 var målsætningen at organisere de danske ungdomsforeninger i Sydslesvig. I 1923 dannedes de "Mellemslesvigske Ungdomsforeninger", der senere blev til Sydslevigs danske Ungdomsforeninger. Antallet af foreninger og medlemmer voksede støt, men væksten blev afbrudt af 2. Verdenskrig.

Efter 2. Verdenskrig voksede antallet af foreninger hurtigt igen, og SdU stabiliserede sit arbejde gennem etableringen af institutioner og idrætsanlæg.

SdU er i dag en organisation i stadig fremdrift, der både i det idrætslige, kulturelle og institutionelle børne- og ungdomsarbejde hele tiden forsøger at have fingeren på pulsen.