Sydslesvigudvalgets lovgrundlag

Sydslesvigudvalgets arbejde er hjemlet i Sydslesvigloven, der trådte i kraft den 1. april 2010.

Sydslesvigudvalgets arbejde har hjemmel i "Lov om Sydslesvigudvalget og tilskudsordninger på ministerens område for det danske mindretal i Sydslesvig". I daglig tale benævnes loven Sydslesvigloven.

Sydslesvigloven blev vedtaget af et enigt Folketing den 23. marts 2010. Den trådte i kraft den 1. april 2010.

Med Sydslesvigloven fik tilskudsordningerne til det danske mindretal i Sydslesvig på ministerens område hjemmel i en lov. Siden 1995 havde tilskudsordningerne alene været hjemlet i en tekstanmærkning på finansloven.

Baggrunden for Sydslesvigloven

Baggrunden for Sydslesvigloven var Rigsrevisionens beretning fra februar 2009 om ”Undervisningsministeriets forvaltning af tilskuddet til Sydslesvig”, som undersøgte forvaltningen af det tilskud, der ydes til pædagogisk og kulturel virksomhed i Sydslesvig.

Statsrevisorerne påpegede i sin beretning, at en så omfattende tilskudsordning burde have hjemmel i en lov, og at der burde være klarere rammer for ansøgning om og tildeling af tilskud samt opfølgning herpå.

Statsrevisorernes kritik ledte til, at daværende undervisningsminister Bertel Haarder tog initiativ til at udarbejde en "Lov om tilskudsordningerne for det danske mindretal i Sydslesvig på undervisningsministerens område".

Sydslesviglovens indhold

Sydslesvigloven indebærer blandt andet, at ”Udvalget vedrørende Danske Kulturelle Anliggender i Sydslesvig”, som er Sydslesvigudvalgets forgænger, erstattes af Sydslesvigudvalget. Dette skete dog først efter Folketingsvalget den 15. september 2011.

To andre nyskabelser med Sydslesvigloven er, at Sydslesvigudvalget som hovedregel skal indgå resultataftaler med tilskudsmodtagerne samt følge op herpå, og at Sydslesvigudvalget kan yde tilskud til oplysningsarbejde om mindretallet i Danmark.

Du kan læse mere om Sydslesviglovens historie til venstre på siden Historisk baggrund. Nederst på denne side er det et link til loven.

Sydslesvigudvalgets forretningsorden

Sydslesvigudvalgets arbejdsgange er fastsat i forretningsordenen.

Se udvalgets forretningsorden (pdf)