Om Sydslesvigudvalget

Sydslesvigudvalget virker som bindeled mellem det danske mindretal i Sydslesvig og Folketinget.

Hvad er Sydslesvigudvalget?

Sydslesvigudvalget er et udvalg i Folketinget, der virker som bindeled mellem det danske mindretal i Sydslesvig og Folketinget. Dette indebærer blandt andet, at udvalgets medlemmer deltager i møder og arrangementer afholdt af de sydslesvigske foreninger mv.

Sydslesvigudvalget træffer efter ansøgning afgørelse om tilskud og lån til aktiviteter til gavn for det danske mindretal i Sydslesvig.

Sydslesvigudvalget kan rådgive ministeren om forhold af betydning for det danske mindretal i Sydslesvig. Det kan ligeledes rådgive andre ministre om ordninger på deres områder for det danske mindretal i Sydslesvig.

Sydslesvigudvalgets medlemmer

Sydslesvigudvalget har syv medlemmer. Folketinget udvælger medlemmerne efter forholdstalsvalg blandt sine medlemmer.

Folketinget kan i helt særlige tilfælde vælge et eller flere medlemmer, som ikke er medlem af Folketinget. Ministeren udpeger formanden blandt de valgte medlemmer.

Du kan læse mere om de enkelte udvalgsmedlemmer ved at klikke på deres navne her til højre.