Tilskud 2012

På denne side kan du læse om Sydslesvigudvalgets tilskudsfordeling for 2012. Sydslesvigudvalget har uddelt driftstilskud, bygge- og anlægstilskud samt projekttilskud.

Driftstilskud via resultataftale for 2012

Sydslesvigudvalget modtog 11 ansøgninger om driftstilskud via resultataftale for 2012. 10 ansøgninger var fra sydslesvigske foreninger og organisationer, som opnåede støtte i 2011. Derudover ansøgte Grænseforeningen fra Danmark. Sydslesvigudvalget besluttede at tildele alle ansøgere driftstilskud.

Sydslesvigudvalgets fordeling af driftstilskud for 2012 fremgår af tabel 1 herunder. Til sammenligning indeholder tabellen ligeledes fordelingen af tilskud i 2010 og 2011.

Tabel 1: Fordelingen af driftstilskud 2012 i euro (løbende priser)

Forening201020112012
Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig3.525.0003.495.6603.495.660
Dansk Skoleforening for Sydslesvig43.835.24741.548.82141.905.000**
Flensborg Avis3.354.5003.175.8493.271.124
Federal Union of European Nationalities (FUEN)25.40024.89226.137
Fælles- landboforeningen for Sydslesvig142.000142.100145.000
Nordisk Informationskontor50.00063.70073.000
Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger (SdU)4.330.0004.243.4004.370.700
Sydslesvigsk Forening (SSF)3.019.0003.002.9993.063.000
Sydslesvigsk Kultursamfund10.73810.52310.523
Sydslesvigsk Vælgerforening (SSW)388.700386.120392.120
Grænseforeningen--221.716
I alt58.680.58556.094.06456.973.980

**Modtager deres tilskud som taxameter. Tilskuddet er derfor et maksimumbeløb, hvor det endelige tal afhænger af elevudviklingen. 

Resultataftaler

Foreninger og organisationer der modtager driftstilskud fra Sydslesvigudvalget er forpligtet til at indgå resultataftale med udvalget. I aftalerne er der opstillet resultatkrav og resultatmål for foreningernes virke. Derudover indeholder de blandt andet regnskabstal, budgettal og nøgletal for foreningerne, ligesom foreningernes formål, daglige aktiviteter og historie er beskrevet. 

Sydslesvigudvalget bruger resultataftalerne som et værktøj til at føre tilsyn med foreningernes og organisationernes anvendelse af tilskudsmidlerne. Resultataftalerne har derudover til formål at øge den brede danske befolknings viden om anvendelsen af de midler, som den danske stat hvert år yder i tilskud til det danske mindretal i Sydslesvig på Ministeriet for Børn og Undervisnings område. 

Du kan læse de indgåede resultataftaler for 2012 til højre for denne side.

Bygge- og anlægstilskud for 2012 

Sydslesvigudvalget modtog én ansøgning om bygge- og anlægstilskud for 2012. Dansk Skoleforening for Sydslesvig ansøgte om 1.528.000 euro til modernisering og renovering af Jaruplund Højskole. Sydslesvigudvalget besluttede at imødekomme ansøgningen. 

Du kan se Sydslesvigudvalgets bygge- og anlægstilskud i perioden 2010-2012 i tabel 2 nedenfor. 

Tabel 2: Fordelingen af bygge- og anlægstilskud 2010-2012 i euro (løbende priser)
Forening201020112012
Dansk Skoleforening for Sydslesvig1.254.247
(Gustav-Johannsen Skolen og Harreslev Fritidshjem
1.254.400
(Jaruplund Højskole og Duborg-Skolen)
1.528.00 (Jaruplund Højskole)
Fælleslandboforeningen for Sydslesvig e.V.20.000
(Christian Lassens Minde Museum, Jarlund)
19.600
(Christian Lassens Minde Museum, Jarlund
-
Flensborg50.000
(Bladhuset)
I alt1.497.2471.274.0001.528.000

Projekttilskud for 2012

Sydslesvigudvalget modtog 17 ansøgninger om projekttilskud. De besluttede at imødekomme ni ansøgninger med i alt cirka 7,3 millioner kroner.

Sydslesvigudvalgets projekttilskud for 2012 er oplistet i tabel 3. 

Tabel 3: Fordelingen af projekttilskud for 2012 i kroner
ProjektTilskudsmodtagerPeriodeTilskud
Mindretal og den europæiske drømSydslesvigsk Vælgerforenings Ungdom201290.000
Digital formidling af udstillingen "Dansk i Sydslesvig" på Danevirke MuseumSydslesvigsk Forening2012555.000
Europeada 2012Sydslesvigs danske Ungdoms-foreninger2012105.000
Mindretalspædagogik og sprog og læsningDansk Skoleforening for Sydslesvig2012 - 20141.260.000
PinocchioDansk Skoleforening for Sydslesvig2012 - 2014300.000
Europæisk mindretalspolitik - Danmarks EU-formandskabFederal Union of European Nationalities (FUEN)2012225.000
Europæisk SprogkampagneFederal Union of European Nationalities (FUEN)2012150.000
Udvikling af dansk-tysk teatersamarbejde på SlesvighusUdvikling af dansk-tysk teatersamarbejde på Slesvighus4.500.00
Nordiske stemmer - Grønland, kunstudstilling, foredrag og koncertNordisk Informationskontor201293.750
I alt7.278.750

Du kan læse mere om de støttede projekter for 2012 her

Læs om de støttede projekter for 2011 her