Tilskud 2013

På denne side kan du læse om Sydslesvigudvalgets tilskudsfordeling for 2013. Sydslesvigudvalget har uddelt driftstilskud, bygge- og anlægstilskud samt projekttilskud.

Driftstilskud via resultataftale for 2013

Sydslesvigudvalget modtog 11 ansøgninger om driftstilskud via resultataftale for 2013. 10 ansøgninger var fra sydslesvigske foreninger og organisationer, som opnåede støtte i 2011. Derudover ansøgte Grænseforeningen fra Danmark. Sydslesvigudvalget besluttede at tildele alle ansøgere driftstilskud.

Sydslesvigudvalgets fordeling af driftstilskud for 2013 fremgår af tabel 1 herunder. Til sammenligning indeholder tabellen ligeledes fordelingen af tilskud i 2011 og 2012.

Tabel 1: Fordelingen af driftstilskud 2013 i euro (løbende priser)
Forening201120122013
Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig3.495.6603.495.6603.686.750
Dansk Skoleforening for Sydslesvig*41.548.82141.905.00042.344.000
Flensborg Avis3.175.8493.271.1243.339.818
Federal Union of European Nationalities (FUEN)24.89226.13730.000
Fælles- landboforeningen for Sydslesvig142.100145.000148.000
Nordisk Informationskontor63.70073.000100.000
Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger (SdU)4.243.4004.370.7004.479.967
Sydslesvigsk Forening (SSF)3.002.9993.063.0003.251.500
Sydslesvigsk Kultursamfund10.52310.52310.523
Sydslesvigsk Vælgerforening (SSW)386.120392.120458.000
Grænseforeningen-221.716427.078
I alt56.094.06456.973.98058.275.636

*Modtager deres tilskud som taxameter. Tilskuddet er derfor et maksimumbeløb, hvor det endelige tal afhænger af elevudviklingen.

Resultataftaler

Foreninger og organisationer der modtager driftstilskud fra Sydslesvigudvalget er forpligtet til at indgå resultataftale med udvalget. I aftalerne er der opstillet resultatkrav og resultatmål for foreningernes virke. Derudover indeholder de blandt andet regnskabstal, budgettal og nøgletal for foreningerne, ligesom foreningernes formål, daglige aktiviteter og historie er beskrevet. 

Sydslesvigudvalget bruger resultataftalerne som et værktøj til at føre tilsyn med foreningernes og organisationernes anvendelse af tilskudsmidlerne. Resultataftalerne har derudover til formål at øge den brede danske befolknings viden om anvendelsen af de midler, som den danske stat hvert år yder i tilskud til det danske mindretal i Sydslesvig på Undervisningsministeriets område. 

Du kan læse de indgåede resultataftaler for 2013 nedenfor.

Bygge- og anlægstilskud for 2013

Sydslesvigudvalget modtog fire ansøgninger om bygge- og anlægstilskud for 2013. 

Du kan se Sydslesvigudvalgets bygge- og anlægstilskud i perioden 2011-2013 i tabel 2 nedenfor.  

Tabel 2: Fordelingen af bygge- og anlægstilskud 2011-2013 i euro (løbende priser)
Forening201120122013
Dansk Skoleforening for Sydslesvig1.254.400
(Jaruplund Højskole og Duborg-Skolen)
1.528.000 (Jaruplund Højskole)690.00
(Jaruplund Højskole)
--394.00
(Etablering af vuggestue ved Vesterland List)
Fælleslandboforeningen for Sydslesvig e.V.19.600 (Christian Lassens Minde Museum, Jarlund)--
Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger-804.290 (Fritidshjem Slesvig)484.000 (Fritidshjem Slesvig)
Flensborg Avis--58.000
(Renovering af indleveringshal)
I alt1.274.0001.528.0001.626.000

 

Projekttilskud for 2013

Sydslesvigudvalget modtog 12 ansøgninger om projekttilskud. De besluttede at imødekomme fem ansøgninger med i alt cirka 7,9 millioner kroner.

Sydslesvigudvalgets projekttilskud for 2013 er oplistet i tabel 3. 

ForeningProjekttitelBeløbVarighed
Flensborg Avis"Avisdigitalisering"1.857.3222013 - 2014
Flensborg Avis"Lær bladfremstilling"400.9002013 - 2015
Sydslesvigsk Forening
(på vegne af det sydslesvigske samråd)
"Udvilling og omsætning af en kommunikations- og oplysningsstrategi"2.000.0002013 - 2015
Dansk Centralbibliotek"Det danske mindretal"2.342.0502013 - 2014
Dansk Centralbibliotek"Digitaliseringsmaskine"1.300.0002013
I alt7.900.272

Læs mere om de støttede projekter for 2013 her

Resultataftaler 2013 

Resultataftale mellem Dansk Centralbibliotek og Sydslesvigudvalget 2013 

Resultataftale mellem Dansk Skoleforening for Sydslesvig og Sydslesvigudvalget 2013

Resultataftale mellem Fælleslandboforeningen for Sydslesvig og Sydslesvigudvalget 2013

Resultataftale mellem Flensborg Avis og Sydslesvigudvalget 2013 

Resultataftale mellem Federal Union of European Nationalities (FUEN) og Sydslesvigudvalget 2013

Resultataftale mellem Nordisk Informationskontor og Sydslesvigudvalget 2013

Resultataftale mellem Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger (SdU) og Sydslesvigudvalget 2013

Resultataftale mellem Sydslesvigsk Forening (SSF) og Sydslesvigudvalget 2013 

Resultataftale mellem Sydslesvigsk Vælgerforening (SSW) og Sydslesvigudvalget 2013

Resultataftale mellem Sydslesvigsk Kultursamfund og Sydslesvigudvalget 2013

Resultataftale mellem Grænseforeningen og Sydslesvigudvalget 2013