Tilskud 2014

På denne side kan du læse om Sydslesvigudvalgets tilskudsfordeling for 2015.

Du kan også finde resultataftaler, som er et værktøj til at føre tilsyn med foreningernes og organisationernes anvendelse af tilskudsmidlerne, som den danske stat hvert år yder til det danske mindretal i Sydslesvig.

Sydslesvigudvalget har i 2014 uddelt driftstilskud, bygge- og anlægstilskud samt projekttilskud.

Drifttilskud og resultataftaler 20141Om driftstilskud til foreninger og organisationer og resultataftaler for 2014.

Bygge- og anlægstilskud 2014Om tilskud eller lån til foreningers og organisationers fysiske rammer i 2014.

Projekttilskud 2014Læs om Sydslesvigudvalgets projekttilskud for 2014.

Tilskudsfordelingen vil fremgå af siden, når tilskuddene er uddelt.