Bygge- og anlægstilskud 2014

Tilskud eller lån til bygge- og anlægsprojekter i Sydslesvig ydes til de sydslesvigske foreninger, organisationer mv. med henblik på tilvejebringelse af fysiske rammer for mindretallets foreninger, organisationer mv. Tilskuddet ydes efter ansøgning hvert år.

Bygge- og anlægstilskud for 2014

Sydslesvigudvalget modtog fire ansøgninger om bygge- og anlægstilskud for 2014.

Du kan se Sydslesvigudvalgets bygge- og anlægstilskud i perioden 2012-2014 i tabellen nedenfor. 

Forening201220132014
Dansk Skoleforening for Sydslesvig1.528.000
(Jaruplund Højskole)
690.000
(Jaruplund Højskole)
1.500.000
(Gustav-Johannsen Skolen)
-393.400
(Etablering af vuggestue ved Vesterland List)
-
Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger800.000
(Fritidshjem Slesvig)
484.000
(Fritidshjem Slesvig)
-
Flensborg Avis-58.000
(Renovering af indleveringshal)
-
I alt2.328.0001.625.4001.500.000