Driftstilskud og resultataftaler 2014

Driftstilskud ydes til sydslesvigske foreninger, organisationer mv. efter ansøgning hvert år. Modtagerne er forpligtet til at indgå resultataftaler med Sydslesvigudvalget.

Driftstilskud via resultataftale for 2014

Sydslesvigudvalgets fordeling af driftstilskud for 2014 fremgår af tabellen herunder. Til sammenligning indeholder tabellen ligeledes fordelingen af tilskud i 2012 og 2013.

Forening201220132014
Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig3.495.6603.686.7503.659.441
Dansk Skoleforening for Sydslesvig41.905.00042.344.00043.211.506
Flensborg Avis3.271.1243.339.8183.369.025
Federal Union of European Nationalities (FUEN)26.13730.00030.000
Fælles- landboforeningen for Sydslesvig145.000148.000149.294
Nordisk Informationskontor73.000100.00075.656
Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger (SdU)4.370.7004.479.9674.519.145
Sydslesvigsk Forening (SSF)3.063.0003.251.5003.186.121
Sydslesvigsk Kultursamfund10.52310.52310.615
Sydslesvigsk Vælgerforening (SSW)392.120458.000462.005
Grænseforeningen221.716427.078430.295
I alt56.973.98058.275.63659.103.103

Resultataftaler

Foreninger og organisationer, der modtager driftstilskud fra Sydslesvigudvalget, er forpligtet til at indgå resultataftale med udvalget. I aftalerne er der opstillet resultatkrav og resultatmål for foreningernes virke. Derudover indeholder de blandt andet regnskabstal, budgettal og nøgletal for foreningerne, ligesom foreningernes formål, daglige aktiviteter og historie er beskrevet.

Sydslesvigudvalget bruger resultataftalerne som et værktøj til at føre tilsyn med foreningernes og organisationernes anvendelse af tilskudsmidlerne. Resultataftalerne har derudover til formål at øge den brede danske befolknings viden om anvendelsen af de midler, som den danske stat hvert år yder i tilskud til det danske mindretal i Sydslesvig på Undervisningsministeriets område. 

Du kan læse de indgåede resultataftaler for 2014 nedenfor.

Resultataftaler 2014 

Resultataftale mellem Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig og Sydslesvigudvalget 2014

Resultataftale mellem Flensborg Avis og Sydslesvigudvalget 2014

Resultataftale mellem Federal Union of European Nationalities (FUEN) og Sydslesvigudvalget 2014

Resultataftale mellem Fælleslandboforeningen for Sydslesvig og Sydslesvigudvalget 2014

Resultataftale mellem Grænseforeningen og Sydslesvigudvalget 2014

Resultataftale mellem Sydslesvigsk Kultursamfund og Sydslesvigudvalget 2014

Resultataftale mellem Nordisk Informationskontor og Sydslesvigudvalget 2014

Resultataftale mellem Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger (SdU) og Sydslesvigudvalget 2014

Resultataftale mellem Dansk Skoleforening for Sydslesvig og Sydslesvigudvalget 2014

Resultataftale mellem Sydslesvigsk Forening (SSF) og Sydslesvigudvalget 2014

Resultataftale mellem Sydslesvigsk Vælgerforening (SSW) og Sydslesvigudvalget 2014