Tilskud 2015

På denne side kan du læse om Sydslesvigudvalgets tilskudsfordeling for 2015.

Du kan også finde resultataftaler, som er et værktøj til at føre tilsyn med foreningernes og organisationernes anvendelse af tilskudsmidlerne, som den danske stat hvert år yder til det danske mindretal i Sydslesvig.

Sydslesvigudvalget har i 2015 uddelt driftstilskud, bygge- og anlægstilskud samt projekttilskud.

Drifttilskud og resultataftaler 2015Om driftstilskud til foreninger og organisationer og resultataftaler for 2015.

Bygge- og anlægstilskud 2015Om tilskud eller lån til foreningers og organisationers fysiske rammer i 2015.

Projekttilskud 2015Læs om Sydslesvigudvalgets projekttilskud for 2015.

Tilskudsfordelingen vil fremgå af siden, når tilskuddene er uddelt.